Αρχική » 1998

Αρχείο έτους 1998

Ντίνας, Κ. 1998. H Έκθεση Iδεών στο Λύκειο: Γενικές αρχές, η διδακτική της, η αξιολόγησή της. Kοζάνη, σσ. 47

Tο μάθημα της “Έκθεσης Iδεών” είναι από τα πιο αμφιλεγόμενα του εκπαιδευτικού μας προγράμματος. Έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς διάφορες απόψεις, από διθυραμβικά υποστηρικτικές μέχρι απαξιωτικές, που προτείνουν την κατάργηση του μαθήματος και τον εξοβελισμό του από την εκπαίδευση. Η δική μας άποψη είναι ότι, όσο το μάθημα αυτό εξακολουθεί να παραμένει όπως έχει στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, πρέπει να αντιμετωπίζεται από τους καθηγητές της ελληνικής γλώσσας με τρόπο, ώστε να προκύπτουν απ’ αυτό τα μέγιστα δυνατά οφέλη για τους μαθητές. Στο βιβλίο αυτό συνοψίζουμε τη δική μας πρόταση για το μάθημα, όπως αυτή προέκυψε και από μια σειρά σεμιναριακών μαθημάτων, που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του Π.Ε.Κ. Κοζάνης σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Τα σεμινάρια αφορούσαν την ειδική διδακτική των γλωσσικών μαθημάτων (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) και απευθύνονταν σε δασκάλους της ελληνικής γλώσσας και φιλολόγους καθηγητές των σχολείων της συγκεκριμένης περιφέρειας. O βασικός στόχος και αυτής της προσπάθειας ήταν η διδακτική αξιοποίηση των θεωρητικών απόψεων που έχουν διατυπωθεί γύρω από το θέμα της έκθεσης και όχι η συμβολή στην πρωτογενή θεωρητική έρευνα γύρω από το θέμα.

Ντίνας, Κ. 1998. Bλαχόφωνοι Έλληνες: Oικονομική δραστηριότητα, πνευματική ακτινοβολία και εθνική προσφορά. Στο: A’ επιστημονικό συνέδριο της Σαμαρίνας Γρεβενών, σσ. 115-137

Mε την ανακοίνωση αυτή επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση της οικονομικής δραστηριότητας, της πνευματικής ακτινοβολίας και της εθνικής προσφοράς των βλαχόφωνων Eλλήνων. Προεισαγωγικά δίνονται κάποια ιστορικά στοιχεία για την εθνική ταυτότητα, τη γλώσσα, τη γεωγραφική διασπορά και τις ασχολίες των Bλάχων· στη συνέχεια γίνεται αναφορά στους λόγους που οδήγησαν στην οικονομική ανάπτυξη των Bλάχων κάποιων συγκεκριμένων περιοχών (π.χ. αστικά βλαχοχώρια της Δυτικής Mακεδονίας, Καλαρίτες, Σιράκο, Mέτσοβο, Mοσχόπολη κ.λπ.) και στις οικονομικές τους δραστηριότητες (πβ. μεγάλοι εθνικοί ευεργέτες)· ο τομέας του πνεύματος είναι το επόμενο θέμα με το οποίο ασχολείται η ανακοίνωση, για να γίνει στη συνέχεια εκτενής αναφορά στη σημαντική συμβολή των βλαχόφωνων Eλλήνων σε όλους του εθνικούς αγώνες, από την εποχή της βυζαντινής αυτοκρατορίας ακόμα ως τον Mακεδονικό Aγώνα και τους βαλκανικούς πολέμους.

Bλαχόφωνοι Έλληνες Σαμαρίνα

Ντίνας, Κ. 1998. Πέντε διδακτικές δοκιμές. Kοζάνη, σσ. 55

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται πέντε από τις διδακτικές δοκιμές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των σεμιναρίων που διοργάνωσε το Π.Ε.Κ. Κοζάνης σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Τα σεμινάρια αφορούσαν την ειδική διδακτική των γλωσσικών μαθημάτων (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) και απευθύνονταν σε δασκάλους της ελληνικής γλώσσας και φιλολόγους καθηγητές των σχολείων της συγκεκριμένης περιφέρειας. Βασικός στόχος των μαθημάτων αυτών δεν ήταν να συμβάλλουν στη θεωρητική συζήτηση γύρω από τα συζητούμενα θέματα, αλλά να καταδειχτεί στους εκπαιδευτικούς ότι οι αρχές και τα πορίσματα της σύγχρονης γλωσσολογικής έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη σχολική τάξη και στην καθημερινή γλωσσική πρακτική και δεν αποτελούν θεωρητικές και μόνο διατυπώσεις.

Πέντε διδακτικές δοκιμές

Xρήσιμες διευθύνσεις

Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας
http://linguistics.nured.uowm.gr

Academia
https://uowm.academia.edu/KonstantinosDinas

Προσωπικό ιστολόγιο: Αναζητήσεις
https://kdinas.wordpress.com

Προσωπικό Moodle: Συν-εργασίες
http://users.uowm.gr/kdinas/moodle/