Αρχική » Πτυχιακές εργασίες

Πρόσφατα άρθρα

Πτυχιακές εργασίες

 1. Αγγελοπούλου Ανθούσα: Κοινωνικοδραματικό παιχνίδι και γραμματισμός
 2. Βασιλάκου Θωμαή, Γλωσσικά Ιδιώματα – Προσχολική Γλωσσική Εκπαίδευση
 3. Βασιλικού Ζωή, Οι εκδόσεις και οι δημοσιεύσεις των φοιτητών του μεταπτυχιακού δημιουργικής γραφής του ΠΔΜ
 4. Γάλλου Βεργενία, Η δημιουργική γραφή στο νηπιαγωγείο: εφαρμοσμένες προτάσεις για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
 5. Γιαννάκου Αφροδίτη, Ανίχνευση του εκφραστικού λεξιλογίου, της μορφοσύνταξης και των πραγματολογικών δεξιοτήτων ενός νηπίου με σύνδρομο dravet.
 6. Γιαννοπούλου Αικατερίνη, Γλωσσική ετερότητα και προσχολική γλωσσική εκπαίδευση
 7. Γκαβοτάσιου Καλλιόπη, Η δημιουργική γραφή στο νηπιαγωγείο: εφαρμοσμένες προτάσεις για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
 8. Γρέπτσου Σταυρούλα: Δραστηριότητες για την διδασκαλία της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο
 9. Γρηγοριάδου Χρυσούλα: Το μαθησιακό κέντρο γραμματισμού και το Αναλυτικό Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου
 10. Δημητρίου Ευσεβία: Ευρετήριο στο βιβλίο του Νικόλαου Πολίτη
 11. Δημούλη Ιωαννέτα: Ευρετήριο λέξεων και Ονομάτων Γ’ Τόμος, Κρητική ποίηση από την Ποιητική Ανθολογία του Λίνου Πολίτη, Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα 1979
 12. Δουλγέρη Μαρία: Νηπιακός λόγος…γλωσσική και λογοτεχνική διερεύνηση
 13. Ιωαννίδου Ελισαάβετ, Σχολικός Γραμματισμός και Οικογένεια
 14. Καρασερίδου Φωτεινή: Οι Δευτερεύουσες προτάσεις στον αφηγηματικό λόγο των νηπίων
 15. Κατρακάζα Σοφία, Ανίχνευση και διερεύνηση των αναγνωστικών δυσκολιών παιδιού με νοητική καθυστέρηση που διαμένει σε ίδρυμα
 16. Κατσάκη Αικατερίνη: Η πληροφορική στο νέο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών του Νηπιαγωγείου
 17. Κοτσαύτη Γιώτα: Γλωσσική και λογοτεχνική διερεύνηση νηπιακού λόγου
 18. Κουκάλη Νικολέττα, Η γλωσσική ανάπτυξη των νηπίων μέσα από το παραμύθι
 19. Κουρελή Χριστίνα, Η διερεύνηση των έμφυλων στερεοτύπων στα κινούμενα σχέδια από τη σκοπιά του κριτικού γραμματισμού: μια κριτική ανάλυση του τηλεοπτικού λόγου και της πρόσληψής του από τα νήπια
 20. Κρικλάνη Μαρία: Αποκλίσεις στο λόγο των νηπίων
 21. Κωστηκεχαγιά Μαρίνα: Η γνώμη των νηπίων για τη νηπιαγωγό τους
 22. Κώτσου Ελευθερία: Επιδράσεις της διγλωσσίας στο λόγο των νηπίων
 23. Λαμπροπούλου Βάια: Νήπια και διαφήμιση. Κοινωνικές αναπαραστάσεις των παιδιών για τη διαφήμιση
 24. Μαρκοζάνη Θεανώ-Ελένη, Η πρακτική άσκηση των φοιτητών του προγράμμος μεταπτυχιακών σπουδών δημιουργικής γραφής του ΠΔΜ κατά το σχολικό έτος 2012-2013
 25. Μίνγκα Σταυρούλα, Τα δίγλωσσα νήπια “μιλούν” για τις πρακτικές γραμματισμού τους στο οικογενειακό περιβάλλον
 26. Μιχαηλίδου Θεοδώρα Ηλέκτρα, Δυσκολίες εκφραστικού λεξιλογίου σε παιδί με οριακή νοημοσύνη και διάσπαση προσοχής που διαμένει σε ίδρυμα: Αξιολόγηση και παρέμβαση
 27. Μούζα Στέλλα: Νήπια αναγνωρίζουν μορφές έντυπου υλικού και προσδιορίζουν τη χρηστικότητά του
 28. Μπαγτζή Αικατερίνη: Οι έννοιες και η σημασία τους στην εκπαιδευτική πράξη (προσχολική ηλικία- η νοημοσύνη στα νήπια)
 29. Μπαζοπούλου Αθηνά: Ο ρόλος των εικονογραφημένων μικρών ιστοριών στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των νηπίων
 30. Μυλωνά Μαρίνα: Νηπιακός λόγος: Γλωσσικές αποκλίσεις και λογοτεχνικές ιδιαιτερότητες
 31. Παναγιωτοπούλου Ευθαλία, Η πρακτική άσκηση των φοιτητών του προγράμμος μεταπτυχιακών σπουδών δημιουργικής γραφής του ΠΔΜ κατά το σχολικό έτος 2012-2013
 32. Παπατζιλάκη Λαμπρινή: Η εικόνα του παιδιού στη γελοιογραφία – Κείμενο και εικόνα
 33. Παπαχριστοδούλου Ευαγγελία: Λόγος περί ιστορίας στο κέντρο Μπίλη Θεσσαλονίκης
 34. Παρασχάκη Αθανασία: Η επίδραση του παιχνιδιού στο λόγο των νηπίων
 35. Παύλου Αικατερίνη, Η χρήση προφορικότητας και γραπτότητας στα βιογραφικά σημειώματα των πολιτικών ως στρατηγικές οικοδόμησης της πολιτικής τους εικόνας
 36. Πέγιου Μαρία: Δημιουργία ευρετηρίου λέξεων
 37. Πετρίκη Σοφία: Αλληλεπίδραση πραγματολογικών αρχών και επικοινωνιακών προθέσεων στο λόγο των νηπίων
 38. Πικάση Σοφία: Οι Αρβανίτικες παροιμίες της περιοχής Θηβών: η αντιστοίχηση τους με τις ελληνικές και η Διδακτική τους αξιοποίηση
 39. Πορίκη Γιαννούλα-Ρόζα: Αποκλίσεις στο λόγο των νηπίων
 40. Ράπτη Ευαγγελία: Η χρήση των κινητών τηλεφώνων από φοιτητές. Πρακτικές και ιδεολογικές συνιστώσες
 41. Σαμαρά Ιωάννα, Οι δευτερεύουσες προτάσεις στον αφηγηματικό λόγο των νηπίων
 42. Σιδέρη Ελένη: Η ιστορία του γλωσσικού ζητήματος στην Ελλάδα, περίπτωση Ευαγγελιακών (1901)
 43. Σίντος Φίλιππς, Ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα γλωσσικής ποικιλίας (Γεωγραφική, Κοινωνική, Φυλετική)
 44. Τακίδου Μαρία: Παιδί και κινούμενα σχέδια. Η περίπτωση των Πόκεμονς
 45. Τουγκελίδου Ευφρανσία – Μαριάνθη: Συλλογή και μορφολογική μουσική ανάλυση νανουρισμάτων.
 46. Τσιγλοπούλου Μαρία, Σύγκριση του διαθεματικού πλαισίου προγραμμάτων σπουδών με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα στο νηπιαγωγείοως προς τον ρόλο του εκπαιδευτικού
 47. Τσίτσου Νικολέττα: Η επίδραση της διαφήμισης στο λόγο των νηπίων
 48. Χαλού Κατερίνα: Παιδαγωγικοί στόχοι που πρέπει να υπηρετεί ο δάσκαλος στη φιλοσοφία του Ιώσηπου Μασιόδακα
 49. Χαραλάμπου Δέσποινα, Οι δευτερεύουσες προτάσεις στον προφορικό λόγο των νηπίων
 50. Χατζημπούσιου Ειρήνη: Κατανόηση της παρομοίωσης από νοητικώς καθυστερημένα και τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά
 51. Χρήστου Σπυριδούλα, Ασκήσεις δημιουργικής γραφής στο δημοτικό σχολείο

Xρήσιμες διευθύνσεις

Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας
http://linguistics.nured.uowm.gr

Academia
https://uowm.academia.edu/KonstantinosDinas

Προσωπικό ιστολόγιο: Αναζητήσεις
https://kdinas.wordpress.com

Προσωπικό Moodle: Συν-εργασίες
http://users.uowm.gr/kdinas/moodle/