Αρχική » Στο Ελληνικο Ανοιχτο Πανεπιστημιο

Πρόσφατα άρθρα

Στο Ελληνικο Ανοιχτο Πανεπιστημιο

 1. Αντώνιος Μπερκούτης, Μεταγλωσσικές ικανότητες και ορθογραφική ανάπτυξη μαθητών ηλικίας 10-12 ετών

 2. Νικολέττα Γκλιάου-Χριστοδούλου, Διερεύνηση της σχέσης νηπιαγωγών-γονιών στην προώθηση του εγγραματισμού στο νηπιαγωγείο.

 3. Αικατερίνη Βούλγαρη, Διερεύνηση Αναγνωστικής ικανότητας και αναγνωστικών στρατηγικών σε μαθητές των τάξεων Γ’ και Ε’ δημοτικού σχολείου

 4. Βασιλική Γκουρομίχου, Ο αναδυόμενος γραμματισμός στο αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της γλώσσας στην προδημοτική εκπαίδευση-νηπιαγωγείο. Απόψεις και πρακτικές των νηπιαγωγών

 5. Θεοχαρία Χανλίδου, Ο προφορικός λόγος στα βιβλία “Νεοελληνική γλώσσα” του γυμνασίου και “Έκφραση-Έκθεση” του λυκείου

 6. Αράπης Θεοδόσιος, Το προσυγγραφικό και μετασυγγραφικό στάδιο στη διαδικασία σύνθεσης γραπτού κειμένου από μαθητές λυκείου: τα προβλήματα και μια διδακτική πρόταση

 7. Βαλιάκα Βασιλική, Οι ρόλοι και τα χαρακτηριστικά των δύο φύλων στο σχολικό εγχειρίδιο γλώσσας της ΣΤ’ δημοτικού

 8. Γεώργιος Πήττας, Πώς οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τις βασικές έννοιες της γλωσσολογίας. Ανάπτυξη ερευνητικού εργαλείου.

 9. Ευθυμία Σακοράφα, Πρακτικές γραμματισμού στα νέα εγχειρίδια του Γυμνασίου (Τάξεις Α’, Β’, Γ’).

 10. Κωνσταντίνα Πολίτου, Πολιτικές Γραμματισμού στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

 11. Ευδοκία Ταταρίδου, Διγλωσσία, Γλωσσική Ανάπτυξη και  Διδασκαλία παιδιών ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Η περίπτωση του Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης

 12. Μαρία Τσολακάκη, Τα κυρίαρχα μοντέλα γραμματισμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και η απόσταση που χωρίζει τις επικρατούσες σε αυτό πρακτικές γραμματισμού από τον κριτικό γραμματισμό στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γενικό Λύκειο.

Xρήσιμες διευθύνσεις

Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας
http://linguistics.nured.uowm.gr

Academia
https://uowm.academia.edu/KonstantinosDinas

Προσωπικό ιστολόγιο: Αναζητήσεις
https://kdinas.wordpress.com

Προσωπικό Moodle: Συν-εργασίες
http://users.uowm.gr/kdinas/moodle/