Αρχική » Οργάνωση συνεδρίων – Επιστημονικές επιτροπές

Πρόσφατα άρθρα

Οργάνωση συνεδρίων – Επιστημονικές επιτροπές

 1. 30-31/10/02: Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής στην επιστημονική διημερίδα «Η γλώσσα και η διδασκαλία της» στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 2. 1-3/4/05:   Μέλος επιστημονικής επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου «Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης/ξένης – Νέες τάσεις», που διοργανώθηκε από το Σχολείο Νέας Ελληνικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 3. 12-14/5/06: Πρόεδρος της Οργανωτικής και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου “Η Ελληνική Γλώσσα ως δεύτερη/ξένη. Έρευνα, Διδασκαλία και Εκμάθησή της“. Φλώρινα

 4. 22-26/6/09: Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου Intercultural Education: Paideia, Polity, Demoi, Αθήνα

 5. 4-6/9/09: Πρόεδρος της Οργανωτικής και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή: “Η Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας (ως πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ξένης)”. Νυμφαίο

 6. Από το καλοκαίρι του 2008 το Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας διοργανώνει στην Αλόννησο σεμινάρια γλώσσας και λογοτεχνίας

 7. 26-29/6/08: Θέματα:
  Διδακτική της πρώτης-μητρικής γλώσσας
  Διδακτική της δεύτερης / ξένης γλώσσας
  Εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας
  Δημιουργική γραφή

 8. 25-28/6/2009: με βασική θεματική: Εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας

 1. Μέλος της Συντονιστικής επιτροπής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Π.Τ. Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 2. Μέλος της τριμελούς διοικούσας επιτροπής του Σχολείου Ελληνικής και Βαλκανικών Γλωσσών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 3. Μέλος του Εργαστηρίου “Βιβλιολογείον” της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 4. Διευθυντής του Εργαστηρίου Μελέτης της Γλώσσας και των Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 5. Μέλος της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (2001-2002).

 6. Κριτής άρθρων για το περιοδικό Σύγχρονη Εκπαίδευση.

 7. Κριτής άρθρων για την Επιστημονική Επετηρίδα της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Μακεδνόν.

 8. 22-26/6/2009 Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου: Intercultural Education: Paedeia, Polity, Demoi, Αθήνα (http://www.iaie.org/athens/2_strands_scicommittee.html)

 9. 4-6/9/09: Πρόεδρος της Οργανωτικής και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου «Η Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας (ως πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ξένης)», Νυμφαίο, Φλώρινας

Xρήσιμες διευθύνσεις

Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας
http://linguistics.nured.uowm.gr

Academia
https://uowm.academia.edu/KonstantinosDinas

Προσωπικό ιστολόγιο: Αναζητήσεις
https://kdinas.wordpress.com

Προσωπικό Moodle: Συν-εργασίες
http://users.uowm.gr/kdinas/moodle/