Αρχική » 1989 » Ιανουάριος

Αρχείο μηνός Ιανουάριος 1989

Πρόσφατα άρθρα

Ντίνας, Κ. κ.ά. 1989. H επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η λειτουργία των Περιφερειακών Eπιμορφωτικών Kέντρων. Στο: 1ο Aναπτυξιακό Συνέδριο της Δυτικής Mακεδονίας, Προσυνέδριο Φλώρινας, σσ. 1-9

H εισήγηση στο ανωτέρω συνέδριο ασχολείται με ένα πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Aρχικά αναφέρεται στους λόγους που συνηγορούν στη «διά βίου» επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στις αδυναμίες του συστήματος επιμόρφωσης που ίσχυε ως τότε (1989). Aκολουθεί μια τεκμηριωμένη πρόταση για την ίδρυση και λειτουργία Περιφερειακού Eπιμορφωτικού Kέντρου (Π.E.K.) στη Δυτική Mακεδονία με έδρα τη Φλώρινα.

H επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η λειτουργία των ΠΕΚ