Αρχική » Διδακτορικές διατριβές

Πρόσφατα άρθρα

Διδακτορικές διατριβές

 1. Βακάλη Άννα Πρακτικές παραγωγής γραπτού λόγου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μετά το 1976: Διδασκαλία και αξιολόγηση
 2. Βασιλείου Αντώνιος Η γλώσσα των Βλάχων (Καραγκούνηδων) της Ακαρνανίας: Καταγραφή μιας γλώσσας υπό εξαφάνιση
 3. Γιαννάκου Αφροδίτη, Ανίχνευση του εκφραστικού λεξιλογίου, της μορφοσύνταξης και των πραγματολογικών δεξιοτήτων ενός νηπίου με σύνδρομο dravet
 4. Γκαντιά Ελένη, Κατανόηση προφορικού λόγου από παιδιά προσχολικής ηλικίας: η περίπτωση της παραδοσιακής και ψηφιακής αφήγησης και η συμβολή της οικογένειας
 5. Γώτη–Δούμα Ευθυμία, Οι γλωσσικές δεξιότητες των νηπίων υπό το πρίσμα του αναδυόμενου γραμματισμού: η συμβολή των κειμένων
 6. Καππάτου Αναστασία, Νέες επικοινωνιακές δομές και συμβάσεις. Γλωσσολογική και κοινωνιολογική ανάλυση των διαδικτυακών συζητήσεων των νέων
 7. Κομοδρόμου Χριστίνα, Το μάθημα της λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμιο Εκπαίδευση: το γαλλικό, το ελληνικό και το κυπριακό παράδειγμα
 8. Κονσούλη Ελένη, Γραμματισμός και Διδασκαλία του Γραπτού Λόγου στην Ελληνική Προσχολική και Πρωτοσχολική Εκπαίδευση: Από τις Θεωρητικές Αναζητήσεις στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό και τη Διδακτική Πράξη
 9. Μαρωνίτη Αικατερίνη, Η γλωσσική ποικιλότητα στο λόγο της μαζικής κουλτούρας: Αναπαραστάσεις της και ανάπτυξη παιδαγωγικού υλικού για μαθητές πρωτοσχολικής ηλικίας
 10. Μπάκανος Ιωάννης, Ο ποιητής Αθανάσιος Χριστόπουλος: τα Λυρικά· αναγνωστική απήχηση και κριτική αποδοχή
 11. Ντέλλα Όλγα, Η μεταφυσική διάσταση στην ποίηση του Κώστα Μόντη: η θρησκευτική πίστη, η παρουσία και η απουσία του θεού
 12. Ξανθόπουλος Αναστάσιος, Αξιολόγηση των δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των σχολικών εγχειριδίων νεοελληνικής γλώσσας του Δημοτικού Σχολείου
 13. Ποζουκίδης Νικόλαος, Η αγγλική γλώσσα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Προγράμματα Σπουδών, διδακτικό υλικό και διδακτικές προτάσεις
 14. Σαραφίδου Αικατερίνη, Αρχές και κατακλείδες στο ελληνικό λαϊκό παραμύθι
 15. Συμεωνάκη Αλίκη, Η ποίηση ως δημιουργική γραφή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 16. Σωτηρίου Ελένη, Κριτική ανάλυση του λόγου του/της φιλολόγου στο γλωσσικό μάθημα στο ελληνικό σχολείο
 17. Τελλίδου Θεοδώρα, Η χρήση της Πληροφοριακής Επικοινωνιακής Τεχνολογίας στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας στο Ελληνικό Δημοτικό σχολείο
 18. Χατζηπαναγιωτίδη Άννα, Η ελληνική γλώσσα ως ξένη- Η περίπτωση της Παρευξείνιας Ζώνης (Ουκρανία-Ρωσία-Γεωργία)
 19. Χλαπουτάκη Ελισάβετ, Παιδαγωγικές πρακτικές Κριτικού Γραμματισμού
 20. Χρονοπούλου Αγγελική, Επιστημονικά εκπαιδευτικά περιοδικά στην Ελλάδα και εκπαιδευτική πολιτική (1977-2008). Μελέτη τεσσάρων περιπτώσεων

Xρήσιμες διευθύνσεις

Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας
http://linguistics.nured.uowm.gr

Academia
https://uowm.academia.edu/KonstantinosDinas

Προσωπικό ιστολόγιο: Αναζητήσεις
https://kdinas.wordpress.com

Προσωπικό Moodle: Συν-εργασίες
http://users.uowm.gr/kdinas/moodle/