Ξενόγλωσσα Συνέδρια

13. 12. 17
Εμφανίσεις: 706

O T.H. Κωτόπουλος έχει παρουσιάσει τα εξής άερθρα σε διεθνή συνέδρια:

 1. Imaginary and Actual city: Children's routes amongst them
 2. Representations of elderly in childishly illustrated books
 3. Special needs child and its pathways in the literary city in Children's narration
 4. Comparative approach of literary representations of the "other" in the post-war modern Greek prose. The example of Jews and Albanians of Thessaloniki
 5. The urban landscape in Children's literature
 6. Travel in life, travel in literature. A chosen exile
 7. Classical Fairy Tales and Contemporary Greek Literature. The case of Sophia Paraschou
 8. Children's Literature and Social Inequality
 9. Ritsos, and the crossing borders of femininity
 10. Kindergarten Children as Story Makers. The Effect of the Digital Medium
 11. Characters of Children with Special Needs in the Contemporary Children’s Book. The role of education in community building versus social stereotypes
 12. Seeking for traces of Greek culture in the fictional world of Harry Potter
 13. Creative Writing, Suspenseful Literature and Excited Students
 14. Borders and representations of heroes with disabilities in the books of Ev. Trivizas
 15. A synergy of digital era and children’s books: chronotopic transformations fo children’s literary worlds
 16. Humour, laughter and absurdity in the greek, contemporary school children's litterature. Travelling time and space through the creative wrtiting of humourous texts
 17. Mimis Souliotis: A poet with Balkan Historical Coordinates.
 18. Digital Storytelling and Creative Writing: Transcending Borders