Έργο

13. 11. 26
Εμφανίσεις: 1151

Η ιδιότητα του Τριαντάφυλλου Η. Κωτόπουλου ως επίκουρου καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει συνιστώσες  στο χώρο της διδασκαλίας, της επιστημονικής έρευνας και της διοίκησης.

Αναλυτικότερα: