Εκδοτικό Έργο

16. 12. 08
Εμφανίσεις: 668

Ο Τριαντάφυλλος η. Κωτόπουλος είναι υπεύθυνος σύνταξης και έκδοσης των παρακάτω περιοδικών εκδόσεων:

  • ΛΕΞΗτανίλ, τετραμηνιαία ηλεκτρονική περιοδική έκδοση των φοιτητών του Π.Μ.Σ. "Δημιουργική Γραφή"
  • Di.Graph., επιστημονική peer-to-peer reviewed περιοδική έκδοση πάνω σε θέματα Δημιουργικής Γραφής