Προσωπικά Στοιχεία

13. 11. 26
Εμφανίσεις: 1036

Ο Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 29.06.1966.

Είναι έγγαμος με δύο παιδιά.

Ζει στην Θεσσαλονίκη και εργάζεται στη Φλώρινα, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.