Σπουδές

13. 11. 26
Εμφανίσεις: 880

Ο Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος έλαβε το 1988 το Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Το 2005 έλαβε το Διδακτορικό του δίπλωμα ("Άριστα") από το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής  Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα : "Η Θεσσαλονίκη στο έργο των Θεσσαλονικέων πεζογράφων" (πρ. 373/22-3-05 Γ.Σ.Ε.Σ.).

Έχει άριστη γνώση αγγλικών, έχοντας λάβει την επάρκεια και άδεια διδασκαλίας της γλώσσας με πτυχίο Proficiency of Cambridge University (R.N. 976GR0818040).