Αρχική » 2015 » Ιανουάριος (Σελίδα 2)

Αρχείο μηνός Ιανουάριος 2015

Πρόσφατα άρθρα

Ντίνας, Κ. 2015. Μελέτη για το πλαίσιο αρχών αξιολόγησης σεναρίων για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σσ. 198

Η ανά χείρας μελέτη αποτελείται από ένα πρώτο θεωρητικό μέρος, διανθισμένο με κάποια ενδεικτικά παραδείγματα, βασικός στόχος του οποίου είναι να περιγράψει το πλαίσιο αξιολόγησης όλης της εργασίας που συντελείται στην ομάδα των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι εκπονούν και εφαρμόζουν σενάρια νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο πλαίσιο του αντίστοιχου έργου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Ακολουθεί ένα παράδειγμα εφαρμογής, το οποίο έρχεται να υλοποιήσει όσα θεωρητικά θα υποστηριχθούν στο πρώτο μέρος αυτής της μελέτης, και η αποτύπωση της ανάλυσης αυτού του παραδείγματος σε πίνακες, προκειμένου να γίνει εποπτικότερη η παρουσίαση του παραδείγματος εφαρμογής.

Xρήσιμες διευθύνσεις

Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας
http://linguistics.nured.uowm.gr

Academia
https://uowm.academia.edu/KonstantinosDinas

Προσωπικό ιστολόγιο: Αναζητήσεις
https://kdinas.wordpress.com

Προσωπικό Moodle: Συν-εργασίες
http://users.uowm.gr/kdinas/moodle/