Αρχική » 2013 » Ιανουάριος (Σελίδα 2)

Αρχείο μηνός Ιανουάριος 2013

Πρόσφατα άρθρα

Ντίνας, Κ. & Σ. Χατζησαββίδης. 2013. Συγκεντρωτική έκθεση για εκπαιδευτικές μελέτες που αφορούν διδακτικές πρακτικές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σσ. 61

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να καταγράψει συνοπτικά τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα που διεξήχθη την Άνοιξη και το Φθινόπωρο του 2011 σε 13 Δημοτικά σχολεία της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφει στοιχεία που έχουν να κάνουν με το προφίλ των σχολείων και των προσώπων που εργάζονταν και φοιτούσαν σε αυτά τη συγκεκριμένη περίοδο, με έμφαση στο προφίλ του ανθρώπινου δυναμικού (διευθυντές, εκπαιδευτικοί, μαθητές), στην υλικοτεχνική υποδομή και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα μαθήματα, καθώς και στις τυπικές και άτυπες πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε αυτά. Ακόμη παρουσιάζει –με βάση τις εκθέσεις των ερευνητών– τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της νέας ελληνικής γλώσσας με τη βοήθεια των ΤΠΕ. Τελικό ζητούμενο της όλης παρουσίασης είναι η κατανόηση του σχολικού λόγου του σχετικού με τη διδασκαλία της γλώσσας με τη βοήθεια των ΤΠΕ, που παρουσιάζεται από τους εμπλεκόμενους με τη σχολική πράξη σε ό,τι έχει να κάνει με τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορές που αυτός παρουσιάζει.

Συγκεντρωτική έκθεση για μελέτες εκπαιδευτικών

Xρήσιμες διευθύνσεις

Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας
http://linguistics.nured.uowm.gr

Academia
https://uowm.academia.edu/KonstantinosDinas

Προσωπικό ιστολόγιο: Αναζητήσεις
https://kdinas.wordpress.com

Προσωπικό Moodle: Συν-εργασίες
http://users.uowm.gr/kdinas/moodle/