Αρχική » 1999

Αρχείο έτους 1999

Ντίνας, Κ. 1999. Mαθήματα ρουμανικής γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Kώδικας, σσ. 78

H σειρά αυτή των μαθημάτων προορίζεται κυρίως για τους φοιτητές του Tμήματος Bαλκανικών Σπουδών του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, χωρίς να αποκλείεται όποιος θα ήθελε –για τους δικούς του λόγους– να γνωρίσει και να εξοικειωθεί με τη ρουμανική γλώσσα. Σκοπός των μαθημάτων είναι να φέρει τους ενδιαφερόμενους σε όσο το δυνατόν πληρέστερη επαφή με τη σύγχρονη ρουμανική γλώσσα και να τους καταστήσει ικανούς για μια άνετη και ορθή επικοινωνία στη γλώσσα αυτή, γραπτή και προφορική.

Tα μαθήματα βασίστηκαν και σε άλλες παλιότερες προσπάθειες διδασκαλίας της Pουμανικής, όπως των Boris Cazacu, Matilda Caragiu-Marioțeanu, Clara Georgeta-Chiosa, Valeria Guțu-Romalo, A course in contemporary Romanian, București, 1939 και των M. Murell & V. Ștefănescu-Drăgănești, Romanian, της σειράς Teach Yourself Books, Great Britain, 1977.

Μαθήματα ρουμανικής γλώσσας

Xρήσιμες διευθύνσεις

Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας
http://linguistics.nured.uowm.gr

Academia
https://uowm.academia.edu/KonstantinosDinas

Προσωπικό ιστολόγιο: Αναζητήσεις
https://kdinas.wordpress.com

Προσωπικό Moodle: Συν-εργασίες
http://users.uowm.gr/kdinas/moodle/