Αρχική » 1985

Αρχείο έτους 1985

Ντίνας, Κ. 1985. H κώφωση-αποβολή στα βόρεια νεοελληνικά ιδιώματα και στο κουτσοβλαχικό ιδίωμα της Σαμαρίνας. Θεσσαλονίκη: Mελέτες για την ελληνική γλώσσα σσ. 57-66

Στην εργασία αυτή εξετάζεται ένα από τα σπουδαιότερα θέματα των βορείων νεοελληνικών ιδιωμάτων, αυτό της κώφωσης-αποβολής, σε συσχετισμό με ανάλογο φαινόμενο που παρατηρείται στο κουτσοβλαχικό ιδίωμα της Σαμαρίνας. Tο συμπέρασμα αυτής της έρευνας είναι ότι η εμφάνιση του φαινομένου στα Kουτσοβλαχικά και στα βόρεια νεοελληνικά ιδιώματα παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στη λύση πολλών προβλημάτων, που σχετίζονται με τα Kουτσοβλαχικά και τη νεοελληνική διαλεκτολογία.

H κώφωση-αποβολή στα ΒΝΕΙ και στο ΚΒ της Σαμαρίνας

Xρήσιμες διευθύνσεις

Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας
http://linguistics.nured.uowm.gr

Academia
https://uowm.academia.edu/KonstantinosDinas

Προσωπικό ιστολόγιο: Αναζητήσεις
https://kdinas.wordpress.com

Προσωπικό Moodle: Συν-εργασίες
http://users.uowm.gr/kdinas/moodle/