Αρχική » 1980

Αρχείο έτους 1980

Ντίνας, Κ. 1980. Tο τοπωνυμικό της Σαμαρίνας Γρεβενών. Mακεδονικά K’. Θεσσαλονίκη, σσ. 307-342

H μελέτη αυτή εξετάζει τα τοπωνύμια της Σαμαρίνας, ενός ορεινού βλαχόφωνου χωριού του νομού Γρεβενών. Mετά από μια σύντομη ιστορική εισαγωγή γίνεται αναλυτικός σχολιασμός όσο αφορά: τη δομή των τοπωνυμίων, την εκφορά τους και την ετυμολόγησή τους. Στο τέλος παρατίθενται 280 περίπου τοπωνύμια, που αποτελούν προσωπική συλλογή μετά από επιτόπια έρευνα.

Τοπωνυμικό Σαμαρίνας, Μακεδονικά 20 (1980)

Τοπωνυμικό Σαμαρίνας, 1980

Xρήσιμες διευθύνσεις

Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας
http://linguistics.nured.uowm.gr

Academia
https://uowm.academia.edu/KonstantinosDinas

Προσωπικό ιστολόγιο: Αναζητήσεις
https://kdinas.wordpress.com

Προσωπικό Moodle: Συν-εργασίες
http://users.uowm.gr/kdinas/moodle/