Αρχική » Βιογραφικο » Σπουδές

Πρόσφατα άρθρα

Σπουδές

  1. 1975-1979: Σπουδές ελληνικής φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στη Γλωσσολογία. Πτυχίο: «λίαν καλώς» 7 20/31

  2. 1983-1986: Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Θέμα: Το κουτσοβλαχικό ιδίωμα της Σαμαρίνας (Φωνολογική ανάλυση). Bαθμός: «Άριστα» ομόφωνα. Επόπτες: καθηγ. Μ. Σετάτος, Ν. Κατσάνης, Α. Χαραλαμπόπουλος

  3. 1976-1979: Σχολή Βαλκανικών Γλωσσών του Ινστιτούτου Μελετών της Χερσονήσου του Αίμου (I.M.X.A.): ρουμανικά τρία χρόνια (πτυχίο), τουρκικά δύο χρόνια (πτυχίο) και βουλγαρικά δύο χρόνια.

Xρήσιμες διευθύνσεις

Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας
http://linguistics.nured.uowm.gr

Academia
https://uowm.academia.edu/KonstantinosDinas

Προσωπικό ιστολόγιο: Αναζητήσεις
https://kdinas.wordpress.com

Προσωπικό Moodle: Συν-εργασίες
http://users.uowm.gr/kdinas/moodle/