Αρχική » Βιογραφικο » Ερευνητική εμπειρία

Πρόσφατα άρθρα

Ερευνητική εμπειρία

 • 1998-2000: συμμετοχή σε δύο δράσεις: α) Έρευνα, καταγραφή και αποδελτίωση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, και β) Έρευνα στο διαδίκτυο (Internet) για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση ηλεκτρονικών κόμβων, που παρέχουν χρήσιμο υλικό για τους διδάσκοντες την ελληνική γλώσσα, στο ερευνητικό πρόγραμμα του Kέντρου Eλληνικής Γλώσσας με τίτλο: «Δημιουργία ηλεκτρονικού κόμβου για την υποστήριξη των διδασκόντων το μάθημα της γλωσσικής αγωγής και συμπεριφοράς (μητρική γλώσσα) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (με έμφαση στο Λύκειο)».

 • Άνοιξη 2000: συντονιστής σε ερευνητικό πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Iνστιτούτου με θέμα: «Mελέτη για την Kαταγραφή και Διερεύνηση των Eπιμορφωτικών Aναγκών των Eκπαιδευτικών της A/βάθμιας και B/βάθμιας Eκπαίδευσης».

 • Άνοιξη 2000: συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Παιδαγωγική προσέγγιση του βιβλίου ως αντικειμένου για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας», του Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Tμήματος Δημοτικής Eκπαίδευσης Φλώρινας του A.Π.Θ. και της Γενικής Γραμματείας Nέας Γενιάς.

 • 2000-2006: συντονιστής ερευνητικού προγράμματος του Iνστιτούτου Bιβλίου και Aνάγνωσης της Kοζάνης με θέμα «Mελέτη και καταγραφή του κοζανίτικου γλωσσικού ιδιώματος» και στόχο τη γλωσσολογική περιγραφή του ιδιώματος και τη σύνταξη ιδιωματικού λεξικού.

 • 2002-σήμερα: Διευθυντής του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου «Μελέτης της Γλώσσας και των Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας», το οποίο λειτουργεί στο Τμήμα Νηπιαγωγών της Φλώρινας

 • 2003: Συντονιστής ερευνητικού προγράμματος που εκπονείται με τη συνεργασία του Κέντρου Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εργαστηρίου Μελέτης της Γλώσσας και των Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας του Τμήματος Νηπιαγωγών Φλώρινας για την παραγωγή διδακτικού υλικού για διαπολιτισμικά νηπιαγωγεία

 • 2003: Συντονιστής ερευνητικού προγράμματος που εκπονείται με τη συνεργασία του Κέντρου Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εργαστηρίου Μελέτης της Γλώσσας και των Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας του Τμήματος Νηπιαγωγών Φλώρινας για την παραγωγή διδακτικού υλικού για διαπολιτισμικά νηπιαγωγεία με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

 • Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση στο Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας, Α.Π.Θ. Επιστημονικώς υπεύθυνος: Α. Ανδρέου.

 • Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση στο Π.Τ.Ν. Π.Δ.Μ. Επιστημονικώς υπεύθυνη: Ι. Βαμβακίδου

 • 2008: Επιστημονικώς υπεύθυνος του έργου “Παρουσίαση φωτογραφικού υλικού, ντοκιμαντέρ, βιβλίων, λευκωμάτων, cd, έκδοση βιβλίων και cd με αντιπροσωπευτικά τραγούδια των βλάχων καθώς επίσης έκδοση βιβλίων αναφορικά με την ζωή των Βλάχων της περιοχής Ν. Σερρών και της Νότιας Βουλγαρίας” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg ΙΙΙ.

 • 2011: Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και γενικότερα έντυπου εκπαιδευτικού υλικού. Εντάσσεται στην Πράξη: «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά Μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας». Φορέας: Υπουργείο Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Παραδοτέο έργο: Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και γενικότερα έντυπου εκπαιδευτικού υλικού. Ειδικότερα: Μελέτη σχετικά με τις προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης και χρήσης των σχολικών βιβλίων και του έντυπου υλικού για τη διδασκαλία της γλώσσας και λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, και τη δημιουργία καταλόγου με όρους σήμανσης, βλ. http://www.greeklanguage.gr/node/664

 • 2011: Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ. Εντάσσεται στην Πράξη: «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α’/βάθμια και Β’/βάθμια εκπαίδευση». Φορέας: Υπουργείο Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Παραδοτέο έργο: Διαμόρφωση του θεωρητικού πλαισίου για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: ενσωμάτωση της διεθνούς και ελληνικής εμπειρίας και διαμόρφωση των βασικών αρχών πάνω στις οποίες θα στηρίζεται η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Δημοτικό, βλ. http://www.greeklanguage.gr/node/702

 • 2011:Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης. Εντάσσεται στην Πράξη: «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α’/βάθμια και Β’/βάθμια εκπαίδευση». Φορέας: Υπουργείο Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Παραδοτέο έργο: α) Αποτύπωση των τελικών διαπιστώσεων που προκύπτουν από την καταγραφή των διδακτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και προτάσεις για τη διδακτική αξιοποίησή τους. β) Επιμόρφωση εκ του σύνεγγυς των επιλεγμένων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. γ) Ενημερωτικό/ επιμορφωτικό υλικό για την ενημέρωση/ επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας (και λογοτεχνίας), βλ. http://www.greeklanguage.gr/node/708

 • 2011: Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Φορέας: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ιδιότητα: Εμπειρογνώμων Εκπαιδευτικής Πρακτικής και Εφαρμογών για το Νηπιαγωγείο και Επιμορφωτής Α1, βλ. http://www.epimorfosi.edu.gr/

 • 2011: Συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή με αντικείμενο την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών για την Α’ τάξη του Νέου Λυκείου και τη Διατύπωση Προτάσεων για το αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Υλικό για τη Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία), Επιτροπές Υπουργείου 58110/Γ2/20-5-2011. Η Επιστημονική Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, το οποίο δημοσιεύθηκε στο Νέο Πρόγραμμα Γλώσσας Α’ Λυκείου.

 • 2011: Ελληνόγλωσση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά. Φορέας: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών. Ιδιότητα: Μέλος της επιστημονικής επιτροπής. Παραδοτέο έργο: Μελέτη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

 • 2011: Καταγραφή και ανάλυση γλωσσών υπό εξαφάνιση: Μια μελέτη των βλάχικων στο Μέτσοβο (Ήπειρος). Ομάδα Μελέτης: Γαλάνη Αλεξάνδρα, Γεωργιάδης Λουκάς, Τάτσης Βασίλειος, Nτίνας Κωνσταντίνος, Μπακάλης Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας). Η μελέτη αποσκοπεί στην καταγραφή των βλάχικων, όπως παρατηρούνται στο Μέτσοβο (Ήπειρος) το 2011, βλ. σχετικά: http://www.latsis-foundation.org/default.asp?pid=77&la=1#1.1

 • 2013-σήμερα: Συμμετοχή ως επιστημονικώς υπεύθυνος (μαζί με την αν. καθηγ. του ΠΤΔΕ του ΠΜΔ κ. Έλενα Γρίβα) για την εκπόνηση του Προγράμματος ΕλληνοΠαιδεία σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας ΠΔΜ-Τορόντο μεταξύ της Ελληνικής Κοινότητας του Τορόντο (ειδική  ad hoc δομή: ΕλληνοΠαιδεία) και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Εργαστήριο Μελέτης της Γλώσσας και των Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας). Ήδη έχουν γραφεί τα βιβλία Α’, Γ’, και Ε’ Δημοτικού Σχολείου.

Xρήσιμες διευθύνσεις

Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας
http://linguistics.nured.uowm.gr

Academia
https://uowm.academia.edu/KonstantinosDinas

Προσωπικό ιστολόγιο: Αναζητήσεις
https://kdinas.wordpress.com

Προσωπικό Moodle: Συν-εργασίες
http://users.uowm.gr/kdinas/moodle/