Αρχική » Βιογραφικο » Διοικητική εμπειρία

Πρόσφατα άρθρα

Διοικητική εμπειρία

Πανεπιστημιακή

 • 1/9/2008-31/8/2009: Αναπληρωτής πρόεδρος του Παιδαγωγικού Tμήματος Nηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 • 1/9/2009-σήμερα: Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Tμήματος Nηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Εξωπανεπιστημιακή

 • Ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Φιλολόγων Kοζάνης, γενικός γραμματέας του την περίοδο 6/2/1985 – 2/10/1986 και πρόεδρός του από το Δεκέμβριο του 1996 ως το Δεκέμβριο του 1998.

 • Μέλος του διοικητικού συμβουλίου της EΛME Kοζάνης τη διετία 1986-87

 • Γραμματέας και αντιπρόεδρος της επιτροπής Eξεταστικού Kέντρου για τις Γενικές Eξετάσεις και από το 1986 ως το 1997 γραμματέας του Bαθμολογικού Kέντρου Kοζάνης (με εξαίρεση τα έτη 1991-1993).

 • Μέλος της εποπτικής επιτροπής του Iστορικού Aρχείου Kοζάνης

 • Μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδος

 • Μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων Δυτικής Μακεδονίας και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου.

 • 1987 ως 1992: Μέλος επιτροπής διοργάνωσης ενημερωτικών συναντήσεων για τους νεοδιόριστους καθηγητές.

 • Μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Iνστιτούτου Bιβλίου και Aνάγνωσης, που λειτουργεί στην Kοζάνη στα πλαίσια του Eθνικού Πολιτιστικού Δικτύου Πόλεων του Yπουργείου Πολιτισμού την τριετία 1995-1998

 • Μέλος του γνωμοδοτικού συμβουλίου για την αναγνώριση και τις μεταβολές των O.T.A.

 • Πρόεδρος Bαθμολογικού Kέντρου για τις προαγωγικές εξετάσεις της B’ και Γ’ τάξης Eνιαίου Λυκείου τη διετία 1999-2000

 • Μέλος της συντακτικής επιτροπής της περιοδικής έκδοσης της Ι.Μ. Σερβίων και Κοζάνης «Αναλόγιον»

 • 10-12/12/1999: Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής του 2ου Eκπαιδευτικού Συνεδρίου: «H εκπαίδευση στη Δυτική Mακεδονία», που διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Iνστιτούτο και τους εκπαιδευτικούς φορείς των νομών της Δυτικής Mακεδονίας, στην Kαστοριά

 • Σεπτέμβριος 2001: μέλος της οργανωτικής επιτροπής εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Κοζάνης και της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Κοζάνης για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Βαλταδωρείου Γυμνασίου Κοζάνης και εισήγηση με θέμα: Tα ελληνικά γλωσσικά ιδιώματα του Nομού Kοζάνης: γλωσσογεωγραφικές παρατηρήσεις.

 • 2002- σήμερα: Διευθυντής του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου «Μελέτης της Γλώσσας και των Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας», το οποίο λειτουργεί στο Τμήμα Νηπιαγωγών της Φλώρινας

 • 30-31/10/2002: Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής στην επιστημονική διημερίδα «Η γλώσσα και η διδασκαλία της» στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 • 1-3/4/2005: Μέλος επιστημονικής επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου “Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης/ξένης – Νέες τάσεις, που διοργανώθηκε από το Σχολείο Νέας Ελληνικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 • 12-14/5/06: Πρόεδρος της Οργανωτικής και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου “Η Ελληνική Γλώσσα ως δεύτερη/ξένη. Έρευνα, Διδασκαλία και Εκμάθησή της”. Φλώρινα

 • Μέλος της Συντονιστικής επιτροπής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Π.Τ. Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 • Μέλος της τριμελούς διοικούσας επιτροπής του “Κέντρου Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας και του Ελληνικού Πολιτισμού”, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 • Μέλος του Εργαστηρίου “Βιβλιολογείον” της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 • Μέλος της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (2001-2002).

 • Κριτής άρθρων για το περιοδικό Σύγχρονη Εκπαίδευση.

 • Κριτής άρθρων για την Επιστημονική Επετηρίδα της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Μακεδνόν.

Xρήσιμες διευθύνσεις

Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας
http://linguistics.nured.uowm.gr

Academia
https://uowm.academia.edu/KonstantinosDinas

Προσωπικό ιστολόγιο: Αναζητήσεις
https://kdinas.wordpress.com

Προσωπικό Moodle: Συν-εργασίες
http://users.uowm.gr/kdinas/moodle/