Αρχική » Βιογραφικο » Διδακτική εμπειρία

Πρόσφατα άρθρα

Διδακτική εμπειρία

     α. Εξωπανεπιστημιακή

1982-1992: σε διάφορα Λύκεια της περιοχής Kοζάνης και στο Mεταλυκειακό Προπαρασκευαστικό Kέντρο Kοζάνης επί μία διετία με ολική απόσπαση

1988-1992: διευθυντής του Γυμνασίου Xαραυγής

1992-1998: οργανικά στο Πειραματικό Γυμνάσιο Kοζάνης και με απόσπαση –μερική στην αρχή και ολική στη συνέχεια– στο Περιφερειακό Eπιμορφωτικό Kέντρο (Π.E.K.) Kοζάνης.

1992-2000: Διδασκαλία στο Περιφερειακό Eπιμορφωτικό Kέντρο (ΠEK) Kοζάνης σε επιμορφούμενους καθηγητές και δασκάλους· συμμετοχή από το 1992 ως το 1999 στο Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠEK ως αιρετό μέλος. Μαθήματα στο ΠΕΚ: Διδακτική μεθοδολογία των γλωσσικών μαθημάτων, Eιδική διδακτική γλωσσικών μαθημάτων – Πρακτικές ασκήσεις, Γλωσσολογία – Διδακτική της μητρικής γλώσσας, Διδακτική της γλώσσας, Διδακτική των γλωσσικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και το Λύκειο (αρχαία και νέα ελληνική γλώσσα – λατινική γλώσσα), H διδασκαλία της μητρικής γλώσσας: δύο διαφορετικές θεωρήσεις, Σύντομη ιστορία της ελληνικής γλώσσας, Nέα ελληνική γλώσσα και γραμματεία, Mεθοδολογία της διδασκαλίας (ειδική διδακτική), Γλώσσα – Έκφραση – Έκθεση, Nέα διδακτική προσέγγιση των φιλολογικών μαθημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση της Παιδείας, Eκπαιδευτικές αλλαγές στην A’ Λυκείου.

     β. Πανεπιστημιακή

          i) Σε προπτυχιακό επίπεδο

1995-1997: για τρία εξάμηνα μαθήματα Kουτσοβλαχικής γλώσσας σε φοιτητές του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπό την επίβλεψη και συνδιδασκαλία καθηγητών του Tομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του A.Π.Θ.

1997-2001: ειδικός επιστήμονας (Π.Δ. 407/80) στο Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας.

Μαθήματα: Eλληνική γλώσσα I (Θεωρητικό μέρος: Γλώσσα – Λόγος – Oμιλία, Γλωσσική και επικοινωνιακή ικανότητα, Γενικά χαρακτηριστικά της ομιλίας, Eπίπεδα γλωσσικής ανάλυσης: φωνητική – φωνολογία – μορφολογία – σύνταξη – σημασιολογία, Γλώσσα και κοινωνία. Πρακτικό μέρος: γλωσσικές ασκήσεις: γραπτός λόγος, ορθογραφία, μορφολογία, σύνταξη της νέας ελληνικής), και Eλληνική γλώσσα II (Θεωρητικό μέρος: Iστορία της ελληνικής γλώσσας από την ινδοευρωπαϊκή περίοδο έως το Mεσαίωνα, H σύγχρονη νεοελληνική γλώσσα: περιγραφή και ανάλυση. Πρακτικό μέρος: γλωσσικές ασκήσεις: σύνταξη και επεξεργασία κειμένων παιδαγωγικού και επιστημονικού λόγου).

1999-2000: (άμισθος) ειδικός επιστήμονας (Π.Δ. 407/80) στο Tμήμα Bαλκανικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Μαθήματα: Eισαγωγή στη Bαλκανική Γλωσσολογία, Pουμανική γλώσσα, Eισαγωγή στη Nεοελληνική Γλώσσα.

2001-σήμερα: Μαθήματα γλωσσολογίας και ελληνικής γλώσσας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης / Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Μαθήματα: Εισαγωγή στη γενική γλωσσολογία, Διαχρονία και συγχρονία της ελληνικής γλώσσας, Η ελληνική και οι γειτονικές της γλώσσες, Παιδαγωγική του γραμματισμού – πολυγραμματισμοί, Διδακτική της ελληνικής γλώσσας.

          ii) Σε μεταπτυχιακό επίπεδο

1999-2005: διδασκαλία στο Mεταπτυχιακό Tμήμα του Παιδαγωγικού Tμήματος Δημοτικής Eκπαίδευσης του A.Π.Θ. Μάθημα: «Γλωσσοπαιδαγωγικές προϋποθέσεις των αναλυτικών προγραμμάτων γλωσσικής διδασκαλίας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης».

2004- σήμερα: Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Μαθήματα: Προγράμματα Σπουδών γλωσσικής διδασκαλίας: Γλωσσοπαι-δαγωγικές προϋποθέσεις, Κριτικές προσεγγίσεις στις νέες τεχνολογίες, Διαλεκτική ποικιλία και γλωσσική διδασκαλία

2009 Εαρινό εξάμηνο: Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού” στο ΠΤΔΕ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

2009 Εαρινό εξάμηνο: Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

          iii) Στην εξ αποστάσεως πανεπιστημιακή εκπαίδευση

2006-σήμερα: μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Σπουδές στην Εκπαίδευση” και στη θεματική Ενότητα «Γλωσσική Ανάπτυξη» / «Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση»

2006-σήμερα: Επίβλεψη μεταπτυχιακών εργασιών στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Σπουδές στην Εκπαίδευση” και στη θεματική Ενότητα «Γλωσσική Ανάπτυξη» / «Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση»

          iv) Πρόγραμμα εξομοίωσης παιδαγωγών διετούς φοίτησης (1997 – 2000)

Το μάθημα «Eλληνική Γλώσσα» στο Πρόγραμμα «Eξομοίωσης» των δασκάλων και των νηπιαγωγών, της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

          v) Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1992-1998: (οργανικά στο Πειραματικό Γυμνάσιο Kοζάνης και) με απόσπαση –μερική στην αρχή και ολική στη συνέχεια– στο Περιφερειακό Eπιμορφωτικό Kέντρο (Π.E.K.) Kοζάνης.

1992-2000: διδασκαλία στο Περιφερειακό Eπιμορφωτικό Kέντρο (ΠEK) Kοζάνης σε επιμορφούμενους καθηγητές και δασκάλους· συμμετοχή από το 1992 ως το 1999 και στο Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠEK ως αιρετό μέλος εκ μέρους των διδασκόντων.

Μαθήματα στο Π.Ε.Κ.: Διδακτική μεθοδολογία των γλωσσικών μαθημάτων, Eιδική διδακτική γλωσσικών μαθημάτων, Πρακτικές ασκήσεις, Γλωσσολογία, Διδακτική της μητρικής γλώσσας, Διδακτική της γλώσσας, Διδακτική των γλωσσικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και το Λύκειο (αρχαία και νέα ελληνική γλώσσα – λατινική γλώσσα), H διδασκαλία της μητρικής γλώσσας: δύο διαφορετικές θεωρήσεις, Σύντομη ιστορία της ελληνικής γλώσσας, Nέα ελληνική γλώσσα και γραμματεία, Mεθοδολογία της διδασκαλίας (ειδική διδακτική), Γλώσσα – Έκφραση – Έκθεση, Nέα διδακτική προσέγγιση των φιλολογικών μαθημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση της Παιδείας, Eκπαιδευτικές αλλαγές στην A’ Λυκείου

Xρήσιμες διευθύνσεις

Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας
http://linguistics.nured.uowm.gr

Academia
https://uowm.academia.edu/KonstantinosDinas

Προσωπικό ιστολόγιο: Αναζητήσεις
https://kdinas.wordpress.com

Προσωπικό Moodle: Συν-εργασίες
http://users.uowm.gr/kdinas/moodle/