Δημιουργική Γραφή στην προσχολική εκπαίδευση: Μια προσέγγιση για την ώθηση της πολιτισμικής αειφορίας.

16. 11. 30
Εμφανίσεις: 3860

Τίτλος:

«Δημιουργική Γραφή στην προσχολική εκπαίδευση: Μια προσέγγιση για την ώθηση της πολιτισμικής αειφορίας» 

Στοιχεία Έκδοσης:

 Κωτόπουλος, Τ.Η., Ζωγράφου-Τσαντάκη, Μ., Σαραφίδου, Μ.& Βακάλη, Ά. (2015). Δημιουργική Γραφή στην προσχολική εκπαίδευση: Μια προσέγγιση για την ώθηση της πολιτισμικής αειφορίας. Στο Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνέδριου O.M.E.P. - Δ.Π.Θ. «Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον. Ο ρόλος της
προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης», Αλεξανδρούπολη, 16-18 Οκτωβρίου 2015

 Περιγραφή:

Ο όρος «Δημιουργική Γραφή», προσπάθεια απόδοσης του αγγλοσαξονικού «Creative Writing», μας παραπέμπει στην τέχνη της γραφής, αλλά και στην έννοια της «δημιουργικότητας». Η δημιουργική γραφή για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, την τελευταία 15ετία, εμφανίζεται ως ειδική παιδαγωγική εφαρμογή και πρακτική, αρχικά ως άτυπη από φορείς κυρίως εκπαίδευσης ενηλίκων και πρόσφατα στην τυπική εκπαίδευση ως πρόταση ενταγμένης στα Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων Γλώσσας. Στην προσχολική εκπαίδευση, η γνώση και η καλλιέργεια του λόγου (προφορικού και γραπτού) αποτελεί κύριο συστατικό των Αναλυτικών Προγραμμάτων και βασίζεται στις αρχές του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών. Συγκεκριμένες διδακτικές ενέργειες ενδυναμώνουν την ανάπτυξη δημιουργικού λόγου και την παραγωγή δημιουργικών κειμένων. Η δημιουργική γραφή ως όρος, εμφανίζεται, για πρώτη φορά, στα Νέα Προγράμματα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο ως τρόπος για να εμπλουτιστεί η προφορική επικοινωνία αλλά και ως πρόταση για να εξασκηθούν δημιουργικές γλωσσικές δεξιότητες.  Στη στρογγυλή τράπεζα επιδιώκεται να συζητηθούν ζητήματα σχετικά με την ανάπτυξη της Δημιουργικής Γραφής  στην προσχολική εκπαίδευση ως μορφή αγωγής που συμβάλλει στην πολιτισμική αειφορία και να παρουσιαστούν δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής και σχετικές πρακτικές εφαρμογές που έλαβαν χώρα σε διάφορες προσχολικές τάξεις.
 

 

Κατεβάστε εδώ:Δημιουργική Γραφή στην προσχολική εκπαίδευση: Μια προσέγγιση για την ώθηση της πολιτισμικής αειφορίας