Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου στη διδασκαλία της λογοτεχνίας

13. 12. 18
Εμφανίσεις: 5064

Τίτλος:

Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου στη διδασκαλία της λογοτεχνίας

Στοιχεία έκδοσης:

Περιοδικό Φηγός, τχ. 21, σελ. 299-315, Ιωάννινα 2006

Περιγραφή:

Η εργασία στοχεύει στη διερεύνηση της προσφοράς της σύγχρονης τεχνολογίας στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση. Οι δυνατότητες που παρέχουν στο δάσκαλο οι νέες τεχνολογίες, όχι μόνο δεν ακυρώνουν τη σημαντικότητα των κλασικών μεθόδων και μέσων στην προσέγγιση των λογοτεχνικών  έργων, αλλά πιστοποιούν την παράλληλη πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν παλαιότερες και σύγχρονες μέθοδοι διδακτικής προσέγγισης του σχετικού μαθήματος. Υποδεικνύονται τρόποι και τεχνικές με τις οποίες οι φιλόλογοι μπορούν να ανανεώσουν τις εκπαιδευτικές τους στρατηγικές και να αξιοποιήσουν κατάλληλα τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο, έτσι ώστε να αναζωογονήσουν το ενδιαφέρον για τη μάθηση μέσα από μια διαρκή και πολυεπίπεδη αλληλεπίδραση όλων των συμμετεχόντων στη διδακτική πράξη. Κατατίθενται συγκεκριμένες πορείες εργασίας ως εναλλακτικές προτάσεις διδασκαλίας, οι οποίες στηρίζονται στη διερευνητική -βιωματική μάθηση και στις οποίες ο δάσκαλος γίνεται συν - ερευνητής συμβάλλοντας στην συν - οικοδόμηση της γνώσης. Τα συγκεκριμένα φύλλα εργασίας καθιστούν το μαθητή επίκεντρο της παιδαγωγικής πράξης και τον οδηγούν σταδιακά, μέσα από τη δημιουργία πραγματικών καταστάσεων επικοινωνίας, στην αυτογνωσία, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα το ρόλο του στη σχολική πραγματικότητα.

 

Κατεβάστε εδώ: Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου στη διδασκαλία της λογοτεχνίας