Διδακτορικές Διατριβές

16. 12. 07
Εμφανίσεις: 6218

I.1    ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

I.1.1     ΕΠΟΠΤΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Αναγνώστου Ελεονώρα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

«Η Δημιουργική Γραφή (πεζογραφία) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος

Καρακίτσιος Ανδρέας

Παπαντωνάκης Γεώργιος

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.

Γ.Σ.Ε.Σ. Π.Τ.Ν. – Π.Δ.Μ. αρ. 243/22-05-2013

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε εξέλιξη

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Βαϊτσάκης Αθανάσιος

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

«Η Δημιουργική Γραφή (πεζογραφία) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος

Καρακίτσιος Ανδρέας

Παπαντωνάκης Γεώργιος

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.

Γ.Σ.Ε.Σ. Π.Τ.Ν. – Π.Δ.Μ. αρ. 243/22-05-2013

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε εξέλιξη

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Μπατσαρά Ευανθία

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

«Η σοβαρότητα του χιούμορ. Η εκπαιδευτική του αξιοποίηση μέσω της Λογοτεχνίας και της Ψηφιακής Αφήγησης. Διδακτικές πρακτικές. Διαθεματικές προτάσεις»

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος

Αλευριάδου Αναστασία

Μπράτιτσης Θαρρενός

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.

Γ.Σ.Ε.Σ. Π.Τ.Ν. – Π.Δ.Μ. αρ. 254/02-06-2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε εξέλιξη

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Παναγιωτίδης Γεώργιος

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

«Διατριβή σαν μυθιστόρημα. Ίσος Ιησούς. Συγγραφική πρακτική και λογοτεχνική θεωρία»

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος

Ντίνας Κωνσταντίνος

Στάμου Αναστασία

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.

Γ.Σ.Ε.Σ. Π.Τ.Ν. – Π.Δ.Μ. αρ. 247/23-10-2013

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε εξέλιξη

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Καβανόζης Κωνσταντίνος

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

«Μυθιστόρημα τεκμηρίων. Τυχερό. Από την πρώτη ύλη των ντοκουμέντων στο έργο τέχνης»

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος

Ντίνας Κωνσταντίνος

Φωτόπουλος Νικόλαος

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.

Γ.Σ.Ε.Σ. Π.Τ.Ν. – Π.Δ.Μ. αρ. 265/4-6-2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε εξέλιξη

 

 

 

I.1.2     ΜΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Ντερπούλης Αλέξανδρος

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

«Η δημιουργική γραφή στο θεατρικό λόγο. Εφαρμογή, μεθοδολογία και κριτική ανάλυση»

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βαμβακίδου Ιφιγένεια

Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος

Φωτόπουλος Νικόλαος

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.

Γ.Σ.Ε.Σ. Π.Τ.Ν. – Π.Δ.Μ. αρ. 259/30-10-2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε εξέλιξη

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Γκούνη Βασιλική

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

«Διερεύνηση της Εκπαιδευτικής Πολιτικής 1982-2015 για τη Λογοτεχνία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλεράντε Ευαγγελία

Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος

Ελευθεράκης Θεόδωρος

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.

Γ.Σ.Ε.Σ. Π.Τ.Ν. – Π.Δ.Μ. αρ. 273/14-1-2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε εξέλιξη

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Κομοδρόμου Χριστίνα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

«Το μάθημα της λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμιο Εκπαίδευση: το γαλλικό, το ελληνικό και το κυπριακό παράδειγμα»

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ντίνας Κωνσταντίνος

Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος

Καρακίτσιος Ανδρέας

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.

Γ.Σ.Ε.Σ. Π.Τ.Ν. – Π.Δ.Μ. αρ. 206/21-04-2010

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε εξέλιξη

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Χλαπουτάκη Ελισάβετ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

«Παιδαγωγικές πρακτικές Κριτικού Γραμματισμού»

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ντίνας Κωνσταντίνος

Στάμου Αναστασία

Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.

Γ.Σ.Ε.Σ. Π.Τ.Ν. – Π.Δ.Μ. αρ. 232/27-06-2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε εξέλιξη

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Μαρωνίτη Αικατερίνη

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

«Η γλωσσική ποικιλότητα στο λόγο της μαζικής κουλτούρας: Αναπαραστάσεις της και ανάπτυξη παιδαγωγικού υλικού για μαθητές πρωτοσχολικής ηλικίας»

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στάμου Αναστασία

Ντίνας Κωνσταντίνος

Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.

Γ.Σ.Ε.Σ. Π.Τ.Ν. – Π.Δ.Μ. αρ. 231/23-05-2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε εξέλιξη

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Σουλτάνης Κωνσταντίνος

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

«Η οργάνωση επισκέψεων σε χώρους επιστημών και τεχνολογίας. Μελέτη περίπτωσης: Μουσεία τυπογραφίας»

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καριώτογλου Πέτρος

Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος

Παπαδοπούλου Πηνελόπη

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.

Γ.Σ.Ε.Σ. Π.Τ.Ν. – Π.Δ.Μ. αρ. 275/7-4-2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε εξέλιξη

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Βακάλη Άννα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

«Πρακτικές παραγωγής γραπτού λόγου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μετά το 1976: Διδασκαλία και αξιολόγηση»

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ντίνας Κωνσταντίνος

Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος

Κυρίδης Αργύρης

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.

Γ.Σ.Ε.Σ. Π.Τ.Ν. – Π.Δ.Μ. αρ. 170/28-06-2007

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ολοκληρώθηκε

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Συμεωνάκη Αλίκη

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

«Η ποίηση ως δημιουργική γραφή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ντίνας Κωνσταντίνος

Καρακίτσιος Ανδρέας

Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.

Γ.Σ.Ε.Σ. Π.Τ.Ν. – Π.Δ.Μ. αρ. 210/28-06-2010

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ολοκληρώθηκε

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Παπαδημητρίου Δήμητρα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

«Αφηγηματικές Τεχνικές σε αφηγήσεις ευρείας φόρμας για παιδιά και νέους του Μάνου Κοντολέων»

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καρακίτσιος Ανδρέας

Γεώργιος Παπαντωνάκης

Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.

Γ.Σ.Ε.Σ. Τ.Ε.Π.Α.Ε.– Α.Π.Θ. αρ. 1/12-09-2013

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε εξέλιξη

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Ντασκαγιάννη Έφη

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

«Η παραστατικότητα της Παραλογής. Παράδοση και νεωτερικότητα»

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βελιώτη Μαρία

Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος

Γεωργοπούλου Βαρβάρα

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.

Γ.Σ.Ε.Σ. Σχολή Καλών Τεχνών – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 301/28-11-2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε εξέλιξη

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Πατσιοδήμου Αντωνία

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

«»

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καρακίτσιος Ανδρέας

Τσοκαλίδου Πετρούλα

Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.

Γ.Σ.Ε.Σ. Σχολή Καλών Τεχνών – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 301/28-11-2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε εξέλιξη

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Ιορδανόπουλος Δημήτριος

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

«»

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιωσηφέλης Παναγιώτης

Πανταζής Παύλος

Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.

Γ.Σ.Ε.Σ. Σχολή Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. 1974/22-4-2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε εξέλιξη

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Κιρμινιώτη Ευαγγελία

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

«Απόψεις και πρακτικές εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της δομής της γλώσσας με τα νέα σχολικά εγχειρίδια»

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε εξέλιξη

 

 

 

I.1.3     ΜΕΛΟΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Παπαγεωργίου Αικατερίνη

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

«Η Ελληνική Μυθολογία στην Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία»

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΡΙΣΗΣ

8 Μαρτίου 2010, αριθμ. Πρωτ. 1831

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.

Γ.Σ.Ε.Σ. Τ.Ε.Π.Α.Ε./ Α.Π.Θ.  5/25.02.2010

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Υποστηρίχθηκε στις 19 Μαρτίου 2010

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Σκούπρας Χρήστος

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

«Η Δραστική Παρουσία του Ελληνικού Εμφυλίου πολέμου στο πεζογραφικό έργο του Θανάση Βαλτινού. Θεματικά μοτίβα του Εμφυλίου στο Θανάση Βαλτινό, ομοιότητες και διαφορές με τη μεταπολεμική πεζογραφική παραγωγή, (Ρ. Αποστολίδης, Α. Κοτζιάς, Α. Φραγκιάς, Σ. Πατατζής, Γ. Πάνου, Σ. Δημητρίου, Ν. Δαββέτας)»

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΡΙΣΗΣ

22 Νοεμβρίου 2010, αριθμ. Πρωτ. 802 

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.

Γ.Σ.Ε.Σ. Π.Τ.Ν. – Π.Δ.Μ. αρ. 5/25.02.2010

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Υποστηρίχθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2010

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Ηλιάδου Μάρθα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

«Ο δραματικός λόγος του Σοφοκλή, ποσοτική και σημειωτική ανάλυση στο κείμενο “Αντιγόνη”»

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΡΙΣΗΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Υποστηρίχθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2012

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Σταγιόπουλος

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

 

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε εξέλιξη