Η Δημιουργική Γραφή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

15. 04. 28
Εμφανίσεις: 1393

Τίτλος:

«Η Δημιουργική Γραφή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 

Στοιχεία Έκδοσης:

Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, Βακάλη Άννα), Πρακτικά Ε’ Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου «Η Δημιοιυργικότητα στην Εκπαίδευση», Εταιρεία Επιστημών Αγωγής Δράμας, σελ. 957-967, 28-29 Νοεμβρίου 2014, Δράμα. 

 

Περιγραφή:

Ο όρος «δημιουργική γραφή» επιχειρεί να αποδώσει στα ελληνικά τον αγγλοσαξωνικό "creative writing” και παραπέμπει σε μία σειρά νοημάτων. Στον ελλαδικό χώρο θεμελιώδη ερωτήματα για τη φύση της Δημιουργικής Γραφής, όπως για παράδειγμα τι ορίζουμε ως δημιουργικότητα και δημιουργία, ζητήματα ποιητικής και λογοτεχνικότητας, αφήγησης και παιδαγωγικής απασχολούν ευρέως την ελληνική επιστημονική κοινότητα που μόλις πρόσφατα άρχισε να συνειδητοποιεί την ύπαρξη αυτού του νέου, αλλά τόσο παλαιού στην πραγματικότητα, επιστημονικού πεδίου. Η Δημιουργική Γραφή μέχρι σήμερα συναντάται στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα ως πρακτική μόλις την τελευταία δεκαετία και αρχικά σε επίπεδο άτυπης, μη θεσμοποιημένης εκπαίδευσης. Στην τυπική εκπαίδευση στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση συναντάμε την ιδέα της δημιουργικής γραφής στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. 2002) και στο Πρόγραμμα Σπουδών του 2011 για την Α’ Λυκείου (ΦΕΚ 1562/27-6-11) για πρώτη φορά εμφανίζεται επίσημα η Δημιουργική Γραφή με προτεινόμενες δραστηριότητες. Στην εισήγησή μας παρουσιάζουμε την προσέγγιση των Αναλυτικών Προγραμμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημιουργική Γραφή και εξετάζουμε τη σχέση της τόσο με το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, όσο και με αυτό της Νεοελληνικής Γλώσσας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται σύντομα οι δυνατότητες ανάλογων εφαρμογών στις τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η διαδικασία ένταξής τους στο πρόγραμμα του σχολείου και σύνδεσής τους με αυτό και με το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας σε κάθε τάξη. Παράλληλα, παρουσιάζονται προτάσεις για σχετικές ασκήσεις και παραγόμενα κείμενα από τέτοιες δοκιμές και γίνονται προτάσεις για τη βελτίωση σχετικών δράσεων και των εφαρμογών της Δημιουργικής Γραφής στην εκπαίδευση με στόχο τη θεωρητική στήριξη και καθοδήγησή των εκπαιδευτικών μέσα από τη διαμόρφωση διδακτικών οδηγιών και προτάσεων δραστηριοτήτων.

 

Κατεβάστε εδώ:Η Δημιουργική Γραφή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση