Οι “Ήπειροι” της Δημιουργικής Γραφής ή αλλιώς πες το όπως ένας ράπερ: Ασι-Αφρ-Αμε-Αντ-Ευρ-Ωκε

15. 04. 28
Εμφανίσεις: 1508

Τίτλος:

«Οι “Ήπειροι” της Δημιουργικής Γραφής ή αλλιώς πες το όπως ένας ράπερ: Ασι-Αφρ-Αμε-Αντ-Ευρ-Ωκε» 

Στοιχεία Έκδοσης:

Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, Αθανάσιος Βαϊτσάκης, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδας, 28-30 Νοεμβρίου 2014 Φλώρινα.

Περιγραφή:

Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών συνιστούν τον ακρογωνιαίο λίθο του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε αναπτυγμένης χώρας. Περιγράφουν αναλυτικά, αλλά και με τη μορφή διαγραμμάτων τους σκοπούς και τους στόχους της διδασκαλίας του κάθε μαθήματος που διδάσκεται στα σχολεία, σύμφωνα με τους οποίους ο εκπαιδευτικός της τάξης σχεδιάζει και υλοποιεί τη διδασκαλία του, έτσι ώστε να επιτευχθούν τα αναμένομενα μαθησιακά αποτελέσματα. Διεθνώς, αλλά και στη σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται διαρκείς προσπάθειες ώστε να αρθούν οι χωροχρονικές δεσμεύσεις που επιβάλλουν τα Αναλυτικά Προγράμματα και ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να συνδράμει στο εκπαιδευτικό έργο του δασκάλου στη διαχείριση της διδασκαλίας του μαθήματος της Γεωγραφίας σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού και συγκεκριμένα στην ενότητα Δ΄ που αναφέρεται στις «Ηπείρους». Για το λόγο αυτό, κατασκευάσαμε ένα λογισμικό με θέμα τις «Ηπείρους» καλύπτοντας μεγάλο τμήμα της διδακτέας ύλης όπως αυτή παρουσιάζεται με διαγραμματικό τρόπο στο ΑΠΣ (Γεωλογίας-Γεωγραφίας) (ΦΕΚ 304/13-03-03 Τεύχος Β΄). Στη δημιουργία του αντίστοιχου λογισμικού προγράμματος επιδιώξαμε τη συμβολή της λογικής που διέπει το γνωστικό αντικείμενο της «Δημιουργικής Γραφής», η οποία προάγει τη δημιουργικότητα του μαθητή, ενώ ταυτόχρονα τον εισάγει σε μία λογική αρμονικής σύζευξης καινοτόμων εφαρμογών και παραγωγής γραπτού κειμένου. Ειδικότερα, το λογισμικό περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για κάθε Ήπειρο (πληθυσμό, γλώσσα, χλωρίδα και πανίδα, φυλές, κράτη, μνημεία) και συνοδεύεται από ξεχωριστά φύλλα εργασίας με τα οποία οι μαθητές ωθούνται να ξεδιπλώσουν τις δημιουργικές τους ικανότητες.

 

Κατεβάστε εδώ: Οι “Ήπειροι” της Δημιουργικής Γραφής ή αλλιώς πες το όπως ένας ράπερ: Ασι-Αφρ-Αμε-Αντ-Ευρ-Ωκε