Ο Μίμης Σουλιώτης και η μοναδική περίπτωση του Μετατπυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) «Δημιουργική Γραφή

15. 04. 28
Εμφανίσεις: 1942

Τίτλος:

«Ο Μίμης Σουλιώτης και η μοναδική περίπτωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) «Δημιουργική Γραφή» 

Στοιχεία Έκδοσης:

Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, Πρακτικά 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή», 4-6 Οκτωβρίου 2013, Αθήνα.

http://cwconference.web.uowm.gr/index.php/conference2013-proceedings

Περιγραφή:

Εναρκτήρια εισαγωγική ομιλία στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής, Αθήνα
2013.

 

Κατεβάστε εδώ: Ο Μίμης Σουλιώτης και η μοναδική περίπτωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) «Δημιουργική Γραφή»