“Η γλώσσα των νέων” ως υφολογικός πόρος όλων των ηλικιών στον τηλεοπτικό λόγο: Το παράδειγμα των ελληνικών σειρών

15. 04. 28
Εμφανίσεις: 1522

Τίτλος:

 « “Η γλώσσα των νέων” ως υφολογικός πόρος όλων των ηλικιών στον τηλεοπτικό λόγο: Το παράδειγμα των ελληνικών σειρών» 

Στοιχεία Έκδοσης:

Σαλτίδου Θεοδώρα, Στάμου Αναστασία, Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, Πρακτικά 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας», 26-30 Σεπτεμβρίου 2013, Ρόδος
 http://www.rhodes.aegean.gr/Assets/announcements/diafora/ICGL-Conf.html

Περιγραφή:

Nowadays, mass media discourse tends to be “heteroglossic”, leading to the heavier  use of social and geographical dialects in mass cultural texts. One of the sociolects which is increasingly mediated in television discourse is “youth language”, even by characters who do not belong to the age group of young people, namely, by characters who are younger than teenagers, or by characters who are over thirty years old. In light of this, the aim of our study was the use of “youth language” in two popular Greek TV series by children, middle-aged persons, and the elderly. The analysis disclosed that Greek television seems to construct different versions of youth for them who want to feel young, reproducing, however, the dominant discourse for young people as “adolescents” or “incomplete adults”.

 

Κατεβάστε εδώ:“Η γλώσσα των νέων” ως υφολογικός πόρος όλων των ηλικιών στον τηλεοπτικό λόγο: Το παράδειγμα των ελληνικών σειρών