Παραμύθια από δύο πολιτισμούς: δημιουργική αξιοποίηση τους σε μαθητές της Ε’ τάξης του Δημοτικού

15. 04. 28
Εμφανίσεις: 1393

Τίτλος:

«Παραμύθια από δύο πολιτισμούς: δημιουργική αξιοποίηση τους σε μαθητές της Ε’ τάξης του Δημοτικού» 

Στοιχεία Έκδοσης:

(Τσαούση Κατερίνα, Γρίβα Έλενα, Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος), Πρακτικά 1ης Πανελλήνιας Επιμορφωτικής Ημερίδας «Καινοτομία, Δημιουιργικότητα, Διεπιστημονικότητα στο Δημοτικό Σχολείο», 28 Μαΐου 2013, Φλώρινα

Περιγραφή:

Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μια διδακτική παρέμβαση, με σκοπό την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των δίγλωσσων μαθητών και ευαισθητοποίηση της διαπολιτισμικότητας . Συγκεκριμένα, αξιοποιούνται τα λαϊκά παραμύθια από δύο πολιτισμούς, ως ένα διδακτικό μέσο για την ενίσχυση των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Τα λαϊκά παραμύθια χρησιμοποιήθηκαν ως τόπος πολιτισμικής συνάντησης του ελληνικού και μουσουλμανικού στοιχείου αλλά και ως εφαλτήριο ενεργοποίησης και ανάδειξης της δημιουργικότητας των παιδιών. Το μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο πραγματοποιήθηκε η πειραματική παρέμβαση, είναι η Ε΄ τάξη του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης. Έπειτα από μια διερεύνηση των ικανοτήτων των μαθητών σχεδιάστηκαν είκοσι ενότητες με πυρήνα είκοσι διαπολιτισμικά παραμύθια. Κάθε ενότητα διδάσκεται μέσα από τρία βασικά στάδια: α) το προ-στάδιο, το οποίο στοχεύει στην ενεργοποίηση προηγούμενης γνώσης των μαθητών αλλά και στη σύνδεση στοιχείων των δυο πολιτισμών, β) το κυρίως στάδιο, στο οποίο οι μαθητές έπειτα από την ανάγνωση του λαϊκού παραμυθιού ασχολούνται την κατανόηση και ερμηνεία του κειμένου αλλά και τον εντοπισμό και σχολιασμό των διαπολιτισμικών στοιχείων, γ) στο μετα –στάδιο, οι μαθητές πλέον «βιώνουν» τους ρόλους των λαϊκών παραμυθιών, επιδιδόμενοι σε δραστηριότητες παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, μέσω της ανάληψης ρόλων, αυτοσχεδιασμού και δημιουργίας νέων ιστοριών.

 

Κατεβάστε εδώ: Παραμύθια από δύο πολιτισμούς: δημιουργική αξιοποίηση τους σε μαθητές της Ε’ τάξης του Δημοτικού