Γιώργης Παυλόπουλος – ο ποιητής και η ποιητική του

15. 04. 28
Εμφανίσεις: 1876

Τίτλος

"Γιώργης  Παυλόπουλος  – ο ποιητής  και η ποιητική του"

Στοιχεία Έκδοσης 

Αδημοσίευτο κείμενο που συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο Τα Ετεροθαλή, εκδ. Ίων, Αθήνα 2011, σελ. 335-342

Περιγραφή

Η  εργασία  αυτή  μελετά  την  ποιητική  του  Γιώργη  Παυλόπουλου.  Ειδικότερα εξετάζει τις ιδιάζουσες και νεότροπες καταστάσεις που ανακύπτουν στην προσπάθεια του ερευνητή να αναλύσει το έργο ενός ζώντος ποιητή, καθώς η ποιητική του δημιουργία είναι εν εξελίξει και  σε δυναμική ροή. Επιλέξαμε να διερευνήσουμε τα ποιήματα που αναδεικνύουν την τέχνη της ποίησης του Παυλόπουλου, χωρίς να επιμείνουμε σε μία αυστηρά συμβατική χρονολογική παρουσίαση του έργου του. Η ανάγνωση των ποιημάτων στηρίχτηκε σε ένα συνδυασμό  της  ερμηνευτικής προσέγγισης και  της  σύγχρονης σημειωτικής της λογοτεχνίας. Διαπιστώθηκε ότι τα δεσπόζοντα χαρακτηριστικά της ποιητικής του δημιουργίας μετασχηματίζονται σταδιακά, χωρίς όμως ποτέ να πάψουν να υποβάλουν την ατομική του ιδεολογία. Το αξιακό σύστημα του Παυλόπουλου συγκροτείται μέσα από το οδυνηρό προσωπικό βίωμα και τις έντονες ιστορικές, κοινωνικές και υπαρξιακές διαστάσεις της μεταπολεμικής εποχής. Η υποδειγματική λιτότητα των εκφραστικών του μέσων, η έλλειψη λεκτικών υπερβολών, η μουσικότητα του στίχου και η προσωπική του ευαισθησία σημασιοδοτούν την πρωτοτυπία του έργου του. Οι λέξεις του δεν επιχειρούν στα πλαίσια ενός διδακτισμού να υπηρετήσουν τη μία και αδιαμφισβήτητη "αλήθεια", αλλά διαρθρώνουν ένα μοναδικό ποιητικό σύμπαν και αποτυπώνουν την τραγική μαρτυρία του μεταπολεμικού κόσμου. Ο ποιητής επιτυγχάνει να συναιρέσει την πραγματικότητα και τη μυθοπλαστική φαντασία στο χώρο της ποίησης. Η δυνατότητα της παράλληλης  ανάγνωσης  σε κυριολεκτικό και μεταφορικό επίπεδο που προσφέρεται έχει ως αποτέλεσμα την επαφή του ευρύτερου αναγνωστικού κοινού με το έργο του.

 

Κατεβάστε εδώ: Γιώργης Παυλόπουλος – ο ποιητής και η ποιητική του