Η πρόσληψη παραμυθιών των αδελφών Grimm από την ελληνική παιδική λογοτεχνία

15. 04. 28
Εμφανίσεις: 1639

Τίτλος

Η πρόσληψη παραμυθιών των αδελφών Grimm από την ελληνική παιδική λογοτεχνία

Στοιχεία Έκδοσης

 Παπαντωνάκης   Γιώργος   –   Κωτόπουλος   Η.   Τριαντάφυλλος, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Οι  αδελφοί Grimm και το λαϊκό παραμύθι: αφηγήσεις, αναγνώσεις, μεταμορφώσεις», 22-24 Νοεμβρίου 2012, Αθήνα

Περιγραφή

Στην εργασία αυτή θα παρακολουθήσουμε και θα ανιχνεύσουμε τους τρόπους με τους οποίους τα γνωστά παραμύθια των αδελφών Grimm, και γενικότερα τα γνωστά παραμύθια της παγκόσμιας λαϊκής λογοτεχνίας (παραμύθια Perrault, Andersen), αξιοποιούνται από τους Έλληνες συγγραφείς παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας και μετασχηματίζονται σε μυθοπλαστικές αναγνώσεις για παιδιά και νέους. Πιο συγκεκριμένα,   θα   μελετήσουμε   τις   τεχνικές   που χρησιμοποιούν   οι   Έλληνες συγγραφείς για παιδιά και νέους, προκειμένου να μεταγράψουν γνωστά παραμύθια (Κοκκινοσκουφίτσα, Χιονάτη, κ.ά.) σε μυθιστορήματα για παιδιά και νέους και πώς τα προσλαμβάνουν  και τα αναδιηγούνται στη  μυθιστορηματική μυθοπλασία τους. Παράλληλα, θα παρακολουθήσουμε τη νέα ζωή των γνωστών παραμυθικών ηρώων στο νέο λογοτεχνικό περιβάλλον τους. Επειδή η έρευνά μας έχει δείξει ότι η παραμυθική ηρωίδα που προτιμάται από τους Έλληνες συγγραφείς είναι η Κοκκινοσκουφίτσα, όπως φαίνεται να  συμβαίνει και στη διεθνή  βιβλιογραφία,  θα εστιάσουμε  περισσότερο  στον  τρόπο  με  τον  οποίο    αξιοποιείται  η  συγκεκριμένη ηρωίδα στην  ελληνική  παιδική και νεανική  λογοτεχνία.    Διευκρινίζουμε ότι   δεν αναφερόμαστε στα εικονογραφημένα, επειδή εδώ η παρουσία των παραμυθιών είναι ιδιαίτερα έντονη είτε γιατί αναπαράγονται προσαρμοσμένα στις ηλικίες που απευθύνονται  τα  βιβλία  είτε  γιατί  πλάθεται  κάποιος  μύθος  πολύ  κοντινός  στο παραμύθι ή και ανεστραμμένος, εκτός εάν παρουσιάζουν ιδιαίτερη πρωτοτυπία.

 

Κατεβάστε εδώ: Η πρόσληψη παραμυθιών των αδελφών Grimm από την ελληνική παιδική λογοτεχνία