Η διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής. Η περίπτωση της συγγραφής λογοτεχνικών έργων για εφήβους

15. 04. 28
Εμφανίσεις: 2116

Τίτλος:

«Η  διδασκαλία  της  Δημιουργικής Γραφής.  Η  περίπτωση  της  συγγραφής λογοτεχνικών   έργων   για  εφήβους»

Στοιχεία Έκδοσης

Πρακτικά  Επιστημονικής  Διημερίδας «Ζητήματα διδασκαλίας της Λογοτεχνίας», 19-20 Οκτωβρίου 2012 Κομοτηνή.
http://mareponticum.bscc.duth.gr/index_htm_files/kotopoulos_prak_2.pdf

Περιγραφή:

Η συγκεκριμένη εργασία επιχειρεί να άρει το ψευτοδίλημμα της δυνατότητας ή μη διδασκαλίας της συγγραφής λογοτεχνικών κειμένων, εστιάζοντας στη σύνθεση και ανασύνθεση έργων της σύγχρονης ελληνικής Εφηβικής Λογοτεχνίας. Παρατίθεται μία σειρά ασκήσεων, οι οποίες εστιάζουν στην «κατασκευή» χαρακτήρων, μυούν σταδιακά τον αναγνώστη στα μυστικά της συγγραφής και τον προτρέπουν μέσα από μία παιγνιώδη διάθεση να συμμετάσχει σ’ αυτήν την πρώτιστα δημιουργική διαδικασία. Έχουν προηγηθεί ενημερωτικές εισαγωγές στην έννοια της Δημιουργικής Γραφής και της Εφηβικής Λογοτεχνίας, καθώς και οι δύο όροι έχουν γίνει αποδεκτοί, με τις όποιες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες ενστάσεις, σχετικά πρόσφατα και δυνητικά μπορούν να δημιουργήσουν νοηματικές ασάφειες.

 

Κατεβάστε εδώ: Η διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής. Η περίπτωση της συγγραφής λογοτεχνικών έργων για εφήβους