Η Δημιουργική Γραφή ως γνωστικό αντικείμενο: οι ιδιαιτερότητες του Εργαστηρίου

15. 04. 28
Εμφανίσεις: 1663

Τίτλος:

«Η Δημιουργική  Γραφή ως γνωστικό αντικείμενο: οι ιδιαιτερότητες του Εργαστηρίου»

Στοιχεία Έκδοσης

 Πολύδρομο, τχ. 7,  σελ. 37-42,  Θεσσαλονίκη  2014.

Περιγραφή:

Η Δημιουργική Γραφή ως όρος και ως γνωστικό αντικείμενο εξακολουθεί να προβληματίζει. Ποιο είναι το περιεχόμενό του ως πανεπιστημιακό μάθημα; Ποιος είναι ο ρόλος της έρευνας στο περιεχόμενό του και πώς ενσωματώνεται μέσα σε αυτήν η πρακτική άσκηση και η κριτική αντίληψη; Πώς προσδιορίζεται σε σχέση με τα  υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα στο Πανεπιστήμιο; Ποιοι επιλέγουν να διδαχτούν ένα τέτοιο μάθημα και ποιες είναι οι προσδοκίες τους; Πώς αξιολογείται και από ποιους και τελικά είναι απαραίτητο να σπουδάσεις Δ.Γ. για να αναλάβεις τη διδασκαλία της;

 

Κατεβάστε εδώ: Η Δημιουργική Γραφή ως γνωστικό αντικείμενο: οι ιδιαιτερότητες του Εργαστηρίου