Εφηβική Ελληνική Λογοτεχνία και Κοινωνικό Περιθώριο

13. 12. 18
Εμφανίσεις: 2682

Τίτλος:

Εφηβική Ελληνική Λογοτεχνία και Κοινωνικό Περιθώριο

Στοιχεία Έκδοσης:

Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος και μεταπτυχιακοί φοιτητές.  Πρακτικά Επιστημονικής Διημερίδας «Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας», 21-22 Ιανουαρίου 2011, Φλώρινα. Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας, εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας (επιμ. Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος – Σουλιώτη Δανάη), σελ. 93-161

Περιγραφή:

Ο περιθωριακός ήρωας (ομοφυλόφιλος, αναρχικός, εκπρόσωπος του λούμπεν προλεταριάτου, «παράνομος» οικονομικός μετανάστης, εγκληματίας, αποστασιοποιημένος ιδεολόγος κ. ά.) στην ελληνική  Εφηβική  Λογοτεχνία  της μεταπολιτευτικής περιόδου επωμίζεται συχνά την αμφισβήτηση της κυρίαρχης ιδεολογίας, αφού η αφήγηση λειτουργεί κατ’ επανάληψη ως η αφορμή και το πρόσχημα για την έκφρασή της. Όμως, ενώ στην Λογοτεχνία που απευθύνεται κυρίως σε ενηλίκους διαπιστώνεται, μέσα από τα έργα της αντίστοιχης περιόδου, η ποιητική μιας προσπάθειας επαναδόμησης του κοινωνικού υποκειμένου και των αξιακών του συστημάτων, στην Εφηβική Λογοτεχνία, η οποία διατηρεί πολύ στενούς δεσμούς με την  Παιδική Λογοτεχνία, η προβληματική  αυτή διαφοροποιείται. Οι κοινωνικοποιητικοί μηχανισμοί και οι παιδαγωγικές διαστάσεις που αποτυπώνονται ανάγλυφα στα κείμενα  στοχεύουν  τις περισσότερες φορές  στη  κοινωνικήσυμμόρφωση του ήρωα. Στην έρευνά μας καταγράφουμε, μελετούμε και ερμηνεύουμε την παρουσία του περιθωριακού ήρωα στη μυθοπλασία των έργων που εντάσσονται στη σύγχρονη ελληνική Εφηβική Λογοτεχνία, συνεξετάζοντας το πολιτιστικό φορτίο που κυοφορούν, καθώς και τη διαλεκτική σχέση του «κυρίαρχου» και του «περιθωριακού» λόγου στον καθορισμό και τη διαμόρφωση της συλλογικής συνείδησης. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ εμφατικά,  πως παρά την επαναλαμβανόμενη παρουσία του περιθωρίου στην αφηγηματική πραγματικότητα, η ελληνική κριτική σχεδόν την αγνοεί, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Στη συνεξέταση και διερεύνηση του ρόλου και της λειτουργίας της αφηγηματικής οργάνωσης των έργων (εσωτερικές  -  τυπολογικές ομοιότητες), αλλά  κυρίως της  ερμηνείας  του «περιθωριακού» αφηγηματικού σύμπαντος, ιδιαίτερα  βοηθητικός αποδεικνύεται ο συνδυασμός των θεωρητικών προσεγγίσεων που εντάσσονται στην Κοινωνιολογία της Λογοτεχνίας με τα αφηγηματολογικά εργαλεία από τη Θεωρία της Αφήγησης και τη λογοτεχνική κριτική για τις έμφυλες διαφορές.

 

Κατεβάστε εδώ: Εφηβική Ελληνική Λογοτεχνία και Κοινωνικό Περιθώριο