Παιδική Γλώσσα και έμφυλη διάσταση της αυτοπαρουσίασης: η ταυτότητα ως ιδεατή γλωσσική κατασκευή

13. 12. 18
Εμφανίσεις: 2334

Τίτλος:

Παιδική Γλώσσα και έμφυλη διάσταση της αυτοπαρουσίασης: η ταυτότητα ως ιδεατή γλωσσική κατασκευή

Στοιχεία Έκδοσης:

Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, Καρασαββίδου Ελένη. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου, «Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (ως πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ξένης)», 4-6 Σεπτεμβρίου 2009, Νυμφαίο (Φλώρινα).

 Περιγραφή:

Η διαρκής ανάπτυξη της κοινωνιογλωσσολογίας τα τελευταία χρόνια, μας επέτρεψε να διακρίνουμε πως πίσω από τους «ουδέτερους» και «δημιουργημένους από τις κοινωνικές ανάγκες» μηχανισμούς, όπως η γλώσσα, κρύβονται ιδεολογικές επιλογές ομάδων που βρίσκονται υψηλότερα στην κλίμακα της ιεραρχίας. Η εργασία μας διερευνά την προφορική γλώσσα των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον σε σχέση με την έμφυλη διάσταση της αυτό-παρουσίασης. Η αυτό-παρουσίαση κατέχει μια πολύ σημαντική θέση, αφού χρησιμοποιείται ως νομιμοποιητικός μηχανισμός όλων των άλλων  δομών και ιδεών,  τις οποίες παρουσιάζει ως ουδέτερες ή ακόμη ως αναγκαίες, ενώ στο βάθος παραμένουν σ έναν βαθμό επηρεαζόμενες από τις ιδεολογικές επιλογές των κυρίαρχων τάξεων ή ομάδων. Καθώς ο τρόπος που εκφράζουμε γλωσσικά την αντίληψη μας για τον εαυτό μας σε σχέση με τους άλλους, επηρεάζεται από ένα πλήθος κοινωνικών παραμέτρων, με πολύ σημαντική αυτή του κοινωνικού φύλου, ηπαιδική γλώσσα, όπως διαμορφώνεται στο σχολικό περιβάλλον, αναδεικνύει αποκαλυπτικές συνιστώσες του τρόπου αντίληψης, κι άρα δόμησης του εαυτού και του κόσμου, στην μεταβαλλόμενη ταυτότητα της παιδικής ηλικίας. Ο προσδιορισμός του ζητούμενου της διεξαγωγής της έρευνάς μας και οι προτεραιότητες που θέσαμε προέκριναν ως μέθοδο τη "μεικτή" συνέντευξη (με "κλειστές"  κι  "ανοιχτές"ερωτήσεις) και την  κριτική ανάλυσης περιεχομένου της συνομιλίας μετά τις απομαγνητοφωνήσεις. Επιχειρήθηκε η συνέντευξη, αναγκαστικά δομημένη εν μέρει, λόγω της ηλικίας των παιδιών, να  αποβλέπει  εντούτοις στην ανάλυση κάποιων θεμάτων σε βάθος δίνοντας στα νήπια και προνήπια τη δυνατότητα να αισθανθούν πιο άνετα μέσα από τη δημιουργία ενός φιλικού κλίματος, τόσο σημαντικού για τον / την συνεντευξιαζόμενο / η.

 

Κατεβάστε εδώ: Παιδική Γλώσσα και έμφυλη διάσταση της αυτοπαρουσίασης: η ταυτότητα ως ιδεατή γλωσσική κατασκευή