Μυθοπλασία και καβαφικός ιστορισμός

13. 12. 18
Εμφανίσεις: 2485

Τίτλος:

Μυθοπλασία και καβαφικός ιστορισμός

Στοιχεία Έκδοσης:

Πρακτικά Λ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, 29-31 Μαΐου 2009, σελ. 359-372, Θεσσαλονίκη 2010.

Περιγραφή:

Οι νεότεροι και προσεκτικότεροι μελετητές του Καβάφη αναγνωρίζουν ότι η ιστορική συνείδηση του ποιητή δε λειτουργεί απλουστευτικά ως μία ασπίδα προστασίας των ατομικών του πληγών. Η ποιητική ενδοχώρα των έργων του που εδράζονται στην περιφέρεια της Ιστορίας και αναπαριστούν ιστορικές περιόδους,  μέσα από  ένασύστημα πυκνών συμβολισμών, σημασιών και κωδίκων,  φωτίζουν την αξία της ανάδειξης  της  σημασίας  και της  λειτουργίας  της γραμματειακής μνημείωσης του καβαφικού ιστορισμού. Στόχος της εργασίας είναι η συνεξέταση των μυθοπλαστικών / αφηγηματικών  τεχνικών  με τους οποίους δύο σύγχρονοι  Έλληνες συγγραφείς (Κατερίνα Καριζώνη: Τσάι με τον Καβάφη, Φίλιππος Φιλίππου: Οι τελευταίες μέρες του Κωνσταντίνου Καβάφη) και  ένας  Άγγλος  (Robert  Liddell:  Καβάφης, μια βιογραφία) προσεγγίζουν την ιστορική συνείδηση του ποιητή και πώς παρουσιάζουν στα κείμενά  τους τον τρόπο και το βαθμό που το κρίσιμο ιστορικό γεγονόςενσωματώνεται και μετασχηματίζεται μέσα στο ποιητικό του έργο. Η Ιστορία και η Λογοτεχνία συγκροτούν ένα ευρύτατο πεδίο διεπιστημονικών αντιπαραθέσεων και καθώς η σημερινή οπτική της Ιστορίας έχει απομακρυνθεί από την περισταλτική και ακρωτηριασμένη αντίληψη  του παρελθόντος, αναγνωρίζοντας  ότι δεν είναι αποκλειστικά οικονομική και κοινωνική, αλλά επίσης πολιτισμική, θρησκευτική, των πολιτικών ιδεών κ.τ.λ. Ο  κριτικός της Λογοτεχνίας χρησιμοποιεί την ιστορική επιστήμη για να αντιμετωπίσει την ποιητική παραγωγή, όχι ολότελα αποκομμένη από τον ομφάλιο λώρο που τη συνδέει με το δημιουργό της, αλλά σε άμεση σχέση με αυτόν και την εποχή του.

Κατεβάστε εδώ: Μυθοπλασία και καβαφικός ιστορισμός