Διαδρομές των Μεταναστών στη Σύγχρονη Ελληνική Πόλη

13. 12. 18
Εμφανίσεις: 2193

Τίτλος:

"Διαδρομές των Μεταναστών στη Σύγχρονη Ελληνική Πόλη"

Στοιχεία Έκδοσης:

Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, Καρασαββίδου Ελένη. Πρακτικά 11ου Διεθνούς Συνεδρίου "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση –  Μετανάστευση και τα ελληνικά ως δεύτερη ξένη
γλώσσα", τόμος 1ος, σελ. 68-83, 11-13 Ιουλίου, Πάτρα, 2008

Περιγραφή:

Ο στόχος της εργασίας μας είναι η ανίχνευση και η καταγραφή των λογοτεχνικών τύπων "μετανάστη" που εγγράφονται σε μυθιστορήματα, τα οποία έχουν εκδοθεί τα τελευταία χρόνια με θέμα τη μεταναστευτική εμπειρία στην Ελλάδα από δύο διαφορετικά είδη μεταναστών. Από οικονομικούς μετανάστες του πρώην ανατολικού μπλοκ και από μετανάστες -μετανάστριες στην πραγματικότητα- “προσωπικών” θα λέγαμε “επιλογών”, που έρχονται από χώρες της Δύσης. Η παράλληλη και συγκριτική ανάγνωση λογοτεχνικών έργων μυθοπλασίας που έχουν είτε “ανατολικό” είτε “δυτικό” συγγραφέα ανοίγει το δρόμο να δούμε ταυτόχρονα την εικόνα του άλλου σε δυο διαφορετικές λογοτεχνικές αναπαραστάσεις. Στην παρούσα εργασίαεπιχειρούμε να  διαπιστώσουμε  πώς καθρεφτίζονται πλευρές και βιώματα των σύγχρονων διαπολιτισμικών κοινωνικών δυναμικών, συγκρίνοντας πεζογραφήματα που έχουν γραφτεί με σκηνοθετικό φόντο ή οργανικό στοιχείο της πλοκής τους την ελληνική πόλη από δυο διαφορετικές κατηγορίες μεταναστών. Τους οικονομικούς μετανάστες από το πρώην ανατολικό μπλοκ και τους μετανάστες “προσωπικών επιλογών” από χώρες της Δύσης. Σε αντίθεση με άλλες απόπειρες καταγραφής που επικεντρώνονται στο πρόσωπο του άλλου, επιδιώκουμε να ανιχνεύσουμε μέσα από περιπτωσιολογικές προσεγγίσεις πώς αποτυπώνεται το πρόσωπο της σύγχρονης ελληνικής πόλης, βασικό πεδίο της μεταναστευτικής εμπειρίας στην Ελλάδα, στο έργο μεταναστών προερχόμενων από διαφορετικά “οικο-συστημικά” περιβάλλοντα. Ως βασικό υλικό έρευνας είναι τρία αλβανικά κείμενα:  “Μικρό ημερολόγιο συνόρων”, Γκαζμέντ Καπλάνι,  “E Bukura Ime ”, Skender Demolli,  “Δέντρο στα Χιόνια”, Ζίκο Καπουράνι,καθώς και δυο μυθιστορήματα γραμμένα από γυναίκες μετανάστριες, προερχόμενες από χώρες της Δύσης:  “Οδός Ευριδίκης”, Sofka  Zinovieff,    “Για Χάρη της Αρκούδας” Liza Hallof. Η ανάγνωσή τους στηρίχτηκε σε εργαλεία που προέρχονται από το χώρο της πολιτισμικής εικονολογίας και της κοινωνικής ανθρωπολογίας με τη συνεπικουρία της ανάλυσης περιεχομένου.

 

Κατεβάστε εδώ: Διαδρομές των Μεταναστών στη Σύγχρονη Ελληνική Πόλη