Ιστορικές διαδρομές και ιδεολογικές αποτυπώσεις του κινήματος της Πολιτικής Ορθότητας στην Παιδική Λογοτεχνία

13. 12. 18
Εμφανίσεις: 2410

Τίτλος:

Ιστορικές διαδρομές και ιδεολογικές αποτυπώσεις του κινήματος της Πολιτικής Ορθότητας στην Παιδική Λογοτεχνία

Στοιχεία Συνεδρίου:

Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, Καρακίτσιος Αντρέας, Δρούγκα Κλεονίκη),  Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου "Λαϊκός Πολιτισμός και Εκπαίδευση" (CD - ISBN: 978-960-8373-10-5,  www.eipe.gr), που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο από τις 29 Σεπτεμβρίου ως την 1 Οκτωβρίου 2006

Περιγραφή:

Στόχος της εργασίας είναι η ανίχνευση της επίδρασης του κινήματος της Πολιτικής Ορθότητας σε κλασικά κείμενα της παιδικής λογοτεχνίας στα οποία κεντρικός πρωταγωνιστής είναι ο λύκος. Η ανάγνωση ενός επαρκούς δείγματος είκοσι (20) κειμένων στηρίχθηκε μεθοδολογικά στη συνδυαστική χρήση της  ανάλυσης περιεχομένου και της θεωρίας της αφήγησης. Το κίνημα της Πολιτικής Ορθότητας επιχειρεί να θέσει επιτακτικά μέσω της λογοτεχνίας σύγχρονους προβληματισμούς σε διαχρονικά κοινωνικά προβλήματα, ανατρέποντας παραδομένες αντιλήψεις και στερεότυπους ρόλους. Μέσα από την ανάγνωση σύγχρονων παιδικών λογοτεχνικών αφηγημάτων εντοπίσαμε ευκρινώς τις επιρροές της Πολιτικής Ορθότητας και διαπιστώσαμε ότι τα κυρίαρχα ιδεολογήματα του κινήματος επηρεάζουν καθοριστικά την παιδική αφήγηση τόσο μορφικά, όσο και θεματικά. Αν το πρώτο θεωρείται υπεύθυνο για την αφύπνιση της αναγνωστικής ικανότητας του μικρού αναγνώστη, το δεύτερο υποθάλπει κινδύνους, επειδή αρκετά συχνά ο αναγνώστης μέσα από την παρουσίαση μιας ανατρεπτικής εικόνας της στερεότυπης πραγματικότητας οδηγείται σε πλαίσια και δρόμους ιδεολογικής χειραγώγησης και διδακτικών παραινέσεων. Στη μελέτη αποτυπώνονται η υγιής σάτιρα της μεταγενέστερης γελοιοποίησης της Πολιτικής Ορθότητας που συναίρεσε χιουμοριστικά τη δημιουργία με την κριτική και άνοιξε τους δρόμους για μια διαφορετική γραφή στο χώρο της μυθοπλασίας. Παράλληλα τίθενται προς διερεύνηση μια σειρά θεμάτων, όπως εάν μέσα από ανάλογες αναγνωστικές προσεγγίσεις στρεβλώνεται και εξωραΐζεται η αλήθεια της εποχής των έργων ή μειώνεται η αξία των κλασικών κειμένων. Μέσα από τις παρατηρήσεις αυτές μπορεί κάποιος να δικαιώσει και την άποψη ότι με την επιρροή του κινήματος της Πολιτικής Ορθότητας ευνοείται ένα νέο είδος γραφής  που κινείται πάντοτε στα όρια της διασκευής και που πλησιάζει αρκετά τη λογική της γραφής η οποία συναντάται στο αρχαίο ελληνικό θέατρο. Ο αναγνώστης παρακολουθεί, όπως και ο θεατής, ένα γνωστό μύθο και το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται όχι τόσο στη διαδικασία ολοκλήρωσής του, όσο στις ποικίλες παραλλαγές του κεντρικού θέματος, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται ποικιλότροπα η διαδικασία ταύτισης και μέθεξης του μικρού αναγνώστη ή του θεατή με τον πρωταγωνιστή.

Κατεβάστε εδώ: Ιστορικές διαδρομές και ιδεολογικές αποτυπώσεις του κινήματος της Πολιτικής Ορθότητας στην Παιδική Λογοτεχνία