Δια Βίου Μάθηση, Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δημιουργική Γραφή: Η Διαλεκτική προσέγγιση ενός ολιστικού εγχειρήματος

16. 11. 30
Εμφανίσεις: 4293

Τίτλος:

«Δια Βίου Μάθηση, Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δημιουργική Γραφή: Η Διαλεκτική προσέγγιση ενός
ολιστικού εγχειρήματος» 

Στοιχεία Έκδοσης:

Κωτόπουλος, Τ.Η., Φωτόπουλος, Β.Ν. & Φωτόπουλος, Ν. (2016). Δια Βίου Μάθηση, Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δημιουργική Γραφή: Η Διαλεκτική προσέγγιση ενός ολιστικού εγχειρήματος. Στο Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή του Ι.Α.Κ.Ε. «Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Η παιδεία και ο πολιτισμός ως πυλώνες περιφερειακής ανάπτυξης», Ηράκλειο 1-3 Απριλίου 2016 (υπό έκδοση).

 Περιγραφή:

Η μελέτη αυτά διερευνά μία πρωτότυπη προσέγγιση της Διά Βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων μέσω του επιστημονικού πεδίου της Δημιουργικής Γραφής. Η Διά βίου Μάθηση στην εποχή της κρίσης αλλάζει και, μάλιστα, ριζικά. Xωρίς αμφιβολία κινδυνεύει να υπαχθεί εξ ολοκλήρου στη μονομερή ηγεμονία μιας οικονομίστικης προσέγγισης, προοπτική που την αποξενώνει και την απομακρύνει από την ουσία της δυναμικής και του προσανατολισμού της. Η τάση αυτή αλλοιώνει το ρόλο, την προοπτική και τον απελευθερωτικό της χαρακτήρα. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων, από την άλλη, διαθέτει τεχνικές, μεθόδους και πρακτικές, που μπορούν να προωθήσουν τον απελευθερωτικό χαρακτήρα της Διά βίου Μάθησης. Το παράδειγμα της Δημιουργικής Γραφής έρχεται να ενισχύσει το εν λόγω επιχείρημα. Τα εργαλεία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέσω της Δημιουργικής Γραφής, στην πράξη βάζουν σε πρώτη θέση την αποτύπωση της έκφρασης και την παραγωγική σκέψη. Στην εισήγηση αυτή διαγράφονται τα όρια, οι δυνατότητες και οι προοπτικές που η Διά βίου Μάθηση, η Εκπαίδευση Ενηλίκων και η Δημιουργική Γραφή δύνανται να αναπτύξουν στην εποχή της κρίσης.

 

Κατεβάστε εδώ:  Δια Βίου Μάθηση, Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δημιουργική Γραφή: Η Διαλεκτική προσέγγιση ενός ολιστικού εγχειρήματος