Απόφοιτοι Π.Μ.Σ. "Δημιουργική Γραφή: Μια ποιοτική και ποσοτική ανάλυση.

16. 11. 30
Εμφανίσεις: 3675

Τίτλος:

 Απόφοιτοι Π.Μ.Σ. "Δημιουργική Γραφή": Μια ποιοτική και ποσοτική ανάλυση

Στοιχεία Έκδοσης:

Κωτόπουλος, Τ.Η. & Νάνου, Β.  (2015). Απόφοιτοι Π.Μ.Σ. "Δημιουργική Γραφή": Μια ποιοτική και ποσοτική ανάλυση. Στο Πρακτικά 2ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή», Κέρκυρα,  1-4 Οκτωβρίου 2015. (υπό έκδοση).

 Περιγραφή:

Η παρούσα εργασία μελετά τις στάσεις, τις απόψεις και την εξελικτική πορεία των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων και η επεξεργασία των στοιχείων έγινε διαμέσου του στατιστικού υπολογιστικού προγράμματος SPSS.
 

Κατεβάστε εδώ: Απόφοιτοι Π.Μ.Σ. "Δημιουργική Γραφή": Μια ποιοτική και ποσοτική ανάλυση