Δημιουργική Γραφή και Φυλακές

16. 11. 30
Εμφανίσεις: 3154

Τίτλος:

«Δημιουργική Γραφή και Φυλακές» 

Στοιχεία Έκδοσης:

Κωτόπουλος, Τ.Η. , Μαυρουδής, Α. & Μπαλαή, Ε. (2015). Δημιουργική   και Φυλακές. Στο Πρακτικά 2ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή», Κέρκυρα,  1-4 Οκτωβρίου 2015. (υπό έκδοση).

 Περιγραφή:

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το 3ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια σειρά μαθημάτων δημιουργικής γραφής σε
εβδομαδιαία βάση και σε ολόκληρη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους.  Φοιτητές, απόφοιτοι και συνεργάτες του Προγράμματος αφιλοκερδώς συνεργάζονται με τους μαθητές και το προσωπικό του 3ου Σ.Δ.Ε. για την πραγματοποίηση μαθημάτων βασισμένων στις αρχές, τις απαιτήσεις και τις προτάσεις του χώρου της Δημιουργικής Γραφής, επιδιώκοντας να δημιουργήσουν ένα δημιουργικό περιβάλλον ώστε οι μαθητές να εκφράσουν και να εξωτερικεύσουν τις δημιουργικές τους δυνάμεις συγγράφοντας ποίηση, διήγημα, στίχους κ. ά.
 

Κατεβάστε εδώ: Δημιουργική Γραφή και Φυλακές