Η παιδαγωγική της Δημιουργικής Γραφής

16. 11. 30
Εμφανίσεις: 3052

Τίτλος:

«Η παιδαγωγική της Δημιουργικής Γραφής» 

Στοιχεία Έκδοσης:

Κωτόπουλος, Τ.Η. & Αναγνώστου, Ν. (2015). Η παιδαγωγική της Δημιουργικής Γραφής. Στο Πρακτικά 2ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή», Κέρκυρα,  1-4 Οκτωβρίου 2015. (υπό έκδοση)

 Περιγραφή:

Η άσκηση στη γραφή ως αυτόνομου και πρωτογενούς λόγου απαιτεί μια ειδική παιδαγωγική. Η παιδαγωγική της Δημιουργικής γραφής, ήτοι η φιλοσοφία, η μεθοδολογία και οι πρακτικές της διδασκαλίας της, συνιστά ένα επιστημονικό πεδίο που μόλις ενηλικιώνεται. Μιλάει αγγλικά, ανθίζει στα πανεπιστημιακά εργαστήρια γραφής και υπόκειται σε «γονεϊκές» σχεδόν επιδράσεις από την παιδαγωγική της γλωσσικής διδασκαλίας αλλά και από τη Θεωρία της λογοτεχνίας. Aν η παιδαγωγική συνολικά δεν είναι παρά μια ιδεολογικά και κοινωνικά προσδιορισμένη πολιτισμική πρακτική, στην παιδαγωγική της Δημιουργικής γραφής ασφαλώς εγγράφονται και οι τρόποι με τους οποίους θεωρητικά νοηματοδοτείται η λογοτεχνία. Η συγκεκριμένη εισήγηση διερευνά τις παιδαγωγικές αντιλήψεις για τη διδασκαλία της Δημιουργικής γραφής και εστιάζει σε όσες από αυτές απορρέουν από: 1.Την παιδαγωγική της αντικειμενικότητας, που πηγάζει από τη θεώρηση της σχολής της Νέας Κριτικής και θεάται το λογοτεχνικό κείμενο ως αυτόνομο φορέα νοήματος. 2.Την παιδαγωγική της αυτοέκφρασης, που συγγενεύει με τη Ρομαντική αντίληψη για τη λογοτεχνία. 3. Την παιδαγωγική της μίμησης, που εστιάζει στη δουλειά του συγγραφέα και στην αναπαραγωγή των μιμητικών τεχνικών συγγραφής. 4. Την παιδαγωγική της αναγνωστικής ανταπόκρισης, που εστιάζει στην πρόσληψη του αναγνώστη.
 
 

Κατεβάστε εδώ: Η παιδαγωγική της Δημιουργικής Γραφής