Ο Δημιουργικός Αναγνώστης

16. 11. 30
Εμφανίσεις: 2907

Τίτλος:

«Ο Δημιουργικός Αναγνώστης» 

Στοιχεία Έκδοσης:

 Κωτόπουλος, Τ.Η. & Βαϊτσάκης, Α. (2015). Ο Δημιουργικός Αναγνώστης. Στο Πρακτικά 2ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή», Κέρκυρα,  1-4 Οκτωβρίου 2015. (υπό έκδοση).

 Περιγραφή:

Το κείμενο απέναντι στον αστερισμό των ερεθισμάτων, των κανόνων και των εντάσεων που προτείνει αφήνει ανοιχτούς ωστόσο τους προβληματισμούς για τη νοηματοδότηση που θα δεχτεί με δημιουργικό τρόπο μέσω της ανάγνωσης. Η ανάγνωση συνιστά μια ικανότητα που μπορεί να διδαχτεί και να αξιοποιηθεί ως μία δημιουργική τέχνη που αιχμαλωτίζει τη φαντασία του αναγνώστη. Τα χωρία ενός κειμένου διατηρούν ταυτόχρονα την αυτονομία τους και την μεταξύ τους επικοινωνία όσο και τις διακειμενικές τους αναφορές σε άλλα προγενέστερα έργα. Ο χώρος του νοήματος δεν προϋπάρχει της ανάγνωσης. Τον διατρέχουμε και τον χαρτογραφούμε, τον κατασκευάζουμε, τον καθιστούμε εν ενεργεία υπαρκτό σε μια δυνητικά διαρκώς επαναλαμβανόμενη διαδικασία προσέγγισης.  Η δημιουργική ανάγνωση ως ο χώρος του ανοιχτού ορίζοντα της υπέρβασης, των ερωτηματικών, όργανο αφύπνισης και αναζήτησης,  δίνει τη δυνατότητα στη γραφή να «ακουστεί». Ο  δημιουργικός αναγνώστης  είναι αυτός που καλείται να σχεδιάσει μέσα και «έξω» από τις σελίδες ένα σημασιακό τοπίο ευμετάβολο και τραχύ, εγγράψιμο ανά πάσα στιγμή. Είναι αυτός που παράγει νέες αυθεντικές ιδέες όχι, απαραίτητα προερχόμενες από τα κείμενα που διαβάζει, καθώς επιστρατεύει την κριτική σκέψη και τη φαντασία,  ενεργοποιεί το εγγενές δυναμικό του  και τοποθετεί  αναγνωστικές διαδρομές που έχουν κατακτηθεί στον ζωντανό κύκλο της επικαιρότητάς μας. Στην εισήγησή μας επιχειρούμε να συνδυάσουμε και να  αξιοποιήσουμε στην εκπαιδευτική πράξη, αλλά και ευρύτερα, τις  πρωτότυπες ιδέες και τεχνικές δημιουργικής ανάγνωσης που έχουν προταθεί από σύγχρονους διανοητές (Padgett, Adams, κ.ά.), έτσι ώστε να βοηθηθεί η ανάπτυξη αναγνωστικών δημιουργικών δεξιοτήτων, οι οποίες μετατρέπουν την αναγνωστική πράξη σε μία διαδραστική ευφάνταστη περιπέτεια.
 

Κατεβάστε εδώ: Ο Δημιουργικός Αναγνώστης