Ενεργητική ανάγνωση: προϋπόθεση δημιουργικής γραφής

16. 11. 30
Εμφανίσεις: 3254

Τίτλος:

« Ενεργητική ανάγνωση: προϋπόθεση δημιουργικής γραφής» 

Στοιχεία Έκδοσης:

Κωτόπουλος, Τ.Η. & Βαϊτσάκης, Α. (2015). Ενεργητική ανάγνωση: προϋπόθεση δημιουργικής γραφής. Στο Πρακτικά 2ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή», Κέρκυρα,  1-4 Οκτωβρίου 2015. (υπό έκδοση).

 Περιγραφή:

Η ανάγνωση συνιστά τον μύχιο χώρο της δημιουργικής συγγραφικής πράξης, τη ριζοσπαστικότερη ίσως εμπειρία του ανθρώπου. Διανοητική εργασία σύνθετη και κοπιαστική αποτελεί ικανότητα επίκτητη και χρονοβόρα. Ανάγνωση σημαίνει αποκρυπτογράφηση των σημείων του κειμένου, αναγωγή σε έννοιες, σύγκριση, συνειρμούς και ερμηνεία, ανάλυση και σύνθεση. Οι άνθρωποι διαβάζουν για διαφορετικούς λόγους και με διαφορετικούς τρόπους για να ψυχαγωγηθούν, να αναζητήσουν πληροφορίες, να ακολουθήσουν οδηγίες, να προετοιμαστούν για μία συζήτηση, να συγγράψουν. Η αναγνωστική πράξη  έρχεται να εισχωρήσει απ’ όλους τους επιστημονικούς και λογοτεχνικούς πόρους στο κοινωνικό σώμα και να το κατακτήσει εξ ολοκλήρου. Η ενεργητική ανάγνωση συνδυάζει την ανάγνωση με την κριτική σκέψη, τη μάθηση, και τη λήψη αποφάσεων σε αντίθεση με την παθητική, όπου απαιτείται λιγότερη προσοχή και προσπάθεια. Γραφή και ανάγνωση δεν είναι μόνο μέσα επικοινωνίας, γνωριμίας και συγκρότησης του κόσμου αλλά και μέσα έκφρασης και αυτογνωσίας. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε τρόπους, τεχνικές και στρατηγικές ενεργητικής ανάγνωσης της Λογοτεχνίας, που αποδεσμεύουν τους αναγνώστες από στερεότυπες παθητικές αναγνωστικές στάσεις, τους βοηθούν να απολαύσουν αισθητικά το κείμενο, να αντιληφθούν τις δομικές του συνιστώσες και να προσεγγίσουν κριτικά ζητήματα και προβληματισμούς που θέτει ή να ανακαλύψουν συγκεκριμένες μειονεξίες του. Ταυτόχρονα  αναδεικνύουμε ότι η ενεργητική ανάγνωση αποτελεί προϋπόθεση της ουσιαστικής εμπλοκής του ατόμου στον πολυδιάστατο χώρο της δημιουργικής γραφής.  
 

 

Κατεβάστε εδώ: Ενεργητική ανάγνωση: προϋπόθεση δημιουργικής γραφής