Η Δημιουργική Γραφή στο Νηπιαγωγείο (2013)

16. 11. 29
Εμφανίσεις: 2613

Τίτλος:

«Η Δημιουργική Γραφή στο Νηπιαγωγείο»  

Στοιχεία 'Εκδοσης:

Η Δημιουργική Γραφή στο Νηπιαγωγείο Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, Άννα Π. Βακάλη, Μαρία Ζωγράφoy Τσιαντάκη), εκδόσεις  Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2013
http://cwconference.web.uowm.gr/index.php/conference2013-proceedings

 

Περίληψη:

Η γλωσσική αγωγή στο Νηπιαγωγείο παραμένει βασικό συστατικό του περιεχομένου σπουδών των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Η προσέγγιση της Λογοτεχνίας  και η είσοδος του λογοτεχνικού κειμένου στην προσχολική εκπαίδευση εμφανίζεται αρχικά ως μέσο για τη διδασκαλία της γλώσσας και τη γλωσσική αγωγή του νηπίου. Μέχρι τη δεκαετία του ’90, στον ελληνικό χώρο, στη γλωσσική αγωγή του νηπίου κυριαρχεί η καλλιέργεια του προφορικού λόγου, η ανάπτυξη του λεξιλογίου, η  συζήτηση και ο διάλογος και γενικά η δυνατότητα προφορικής έκφρασης του παιδιού σε ένα οικείο και φιλικό προσχολικό περιβάλλον. Η πρώτη εμφάνιση της προσέγγισης του γραπτού λόγου στο ελληνικό Νηπιαγωγείο πραγματοποιείται με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1989.

 

Κατεβάστε εδώ: Η Δημιουργική Γραφή στο Νηπιαγωγείο