Η δια-πραγμάτευση του μέγιστου με την ποιητική του ελάχιστου

16. 11. 29
Εμφανίσεις: 2420

Τίτλος 

 Η δια-πραγμάτευση του μέγιστου με την ποιητική του ελάχιστου

Στοιχεία Έκδοσης:

   Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο, 9-10, 31-40.

http://www.pre.aegean.gr/revmata/new-issue.html

Περιγραφή:

Το λογοτεχνικό κείμενο δεν συνιστά μόνο ένα κοινωνικά διαμορφωμένο προϊόν που λαμβάνει υπόψη του τις ίδιες τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες που το παράγουν, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί ένα αισθητικό προϊόν, ένα προϊόν της τέχνης, της ιδιαίτερης δηλαδή καλλιτεχνικής παρέμβασης του δημιουργού του. Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται μία διαλεκτική προσέγγιση της σειράς των βιβλίων του Βαγγέλη Ηλιόπουλου με ήρωα τον τόσο διαφορετικό από τα υπόλοιπους χαρακτήρες Τριγωνοψαρούλη, η οποία λαμβάνει υπόψη τις εξωκειμενικές ιστορικοκοινωνικές συντεταγμένες του λογοτεχνικού κειμένου, στο βαθμό που αυτές συνεκφέρονται στο σημειολογικό επίπεδο, μέσω της παραγωγικής διαδικασίας της γραφής ως συν-δηλώσεις.
 

 

Κατεβάστε εδώ: Η δια-πραγμάτευση του μέγιστου με την ποιητική του ελάχιστου