Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημιουργική Γραφή”: παρουσία και δράσεις

16. 11. 29
Εμφανίσεις: 2334

Τίτλος 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημιουργική Γραφή”: παρουσία και δράσεις

Στοιχεία Έκδοσης:

  Κωτόπουλος, Τ., Παπαγεωργίου, Ε., Ντίνας, Κ.& Βακάλη, Α. (2014).
Μανδραγόρας, 50, 121-124.

Περιγραφή:

Περιγράφονται οι δράσεις και η παρουσία του Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» στην ελληνική
και διεθνή επιστημονική κοινότητα.

 

Κατεβάστε εδώ: Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημιουργική Γραφή”: παρουσία και δράσεις