Ηλεκτρονικά Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»

16. 11. 29
Εμφανίσεις: 3809

Τίτλος 

 Ηλεκτρονικά Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου
«Δημιουργική Γραφή»

Στοιχεία Έκδοσης:

  εκδ. Π.Μ.Σ. "Δημιουργική Γραφή", Φλώρινα 2016 (επιμ. Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, Νάνου Βασιλική)

http://cwconference.web.uowm.gr/

Περιγραφή:

Ο ηλεκτρονικός τόμος που θα εκδοθεί αποτελείται από το σύνολο των εργασιών που παρουσιάστηκαν στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής. Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων από την 1η  έως τις  4 Οκτωβρίου 2015, στην Κέρκυρα,  στους χώρους του Ιονίου Πανεπιστημίου και ήταν αφιερωμένο στοους μεγάλους Έλληνες Λογοτέχνες Θανάση Βαλτινό και Τίτο Πατρίκιο.

Κατεβάστε εδώ: 2ο Διεθνές Συνέδριο "Δημιουργική Γραφή"