«Η αλληλογραφία του Γ. Θ. Βαφόπουλου με τον Πέτρο Χάρη. Φιλολογικές σημάνσεις και πολιτισμικές διαστάσεις»

15. 05. 03
Εμφανίσεις: 2380

Τίτλος:

«Η αλληλογραφία του Γ. Θ. Βαφόπουλου με τον Πέτρο Χάρη. Φιλολογικές σημάνσεις και πολιτισμικές διαστάσεις» 

 Στοιχεία Έκδοσης:

 Κωτόπουλος, Τ.Η. & Ρώσση Α. (2016). Η αλληλογραφία του Γ. Θ. Βαφόπουλου με τον Πέτρο Χάρη. Φιλολογικές σημάνσεις και πολιτισμικές διαστάσεις. Κοράλλι, (υπό δημοσίευση).

Περιγραφή:

Ο κεντρικός προσανατολισμός της εργασίας επικεντρώνεται σε μια πρώτη παρουσίαση της αλληλογραφίας των δυο πνευματικών ανθρώπων με ειδικότερο ενδιαφέρον στην ανίχνευση και καταγραφή των προσωπικών τους απόψεων και κρίσεων. Η αλληλογραφία του Γ. Θ. Βαφόπουλου με τον Πέτρο Χάρη αποτελεί εκ των πραγμάτων μία σημαντική πηγή πληροφόρησης για το πολιτισμικό γίγνεσθαι της ελληνικής επικράτειας στο 2ο μισό του 20ού γενικότερα και ταυτόχρονα συνιστά μία αξιόλογη καταγραφή των φιλολογικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο ειδικότερα. Η συστηματική αλληλογραφία μεταξύ των δύο πνευματικών ανδρών ξεκινά στις αρχές του 1942 και είναι αδιάλειπτη από τον Ιούλιο του 1947 μέχρι και τον Απρίλιο του 1989, όπως υποδεικνύουν τα χειρόγραφα που μελετήθηκαν στο Αρχείο του Βαφόπουλου, το οποίο φυλάσσεται σήμερα στο «Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο» της Θεσσαλονίκης. Ο Βαφόπουλος παραχώρησε στο δημιούργημά του όλες αυτές τις επιστολές από τις οποίες αντλήθηκαν και οι πληροφορίες της παρούσης εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο Π. Χάρης έχει επίσης δωρίσει την προσωπική του βιβλιοθήκη, που αποτελείται από 3.500 τόμους βιβλίων, στο
«Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο». Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται οι επιστολές που έχουν συνταχτεί μέχρι και το 1960. Η αλληλογραφία συνδέεται στενά με τη συνεργασία των δύο πνευματικών ανδρών στο περιοδικό της Νέας Εστίας, το οποίο δεσπόζει στα λογοτεχνικά δρώμενα της εποχής. Ο Π. Χάρης (1902-1998) υπήρξε διακεκριμένος πεζογράφος, δοκιμιογράφος και ακαδημαϊκός, ενώ μετά την αποχώρηση του Γρηγορίου Ξενόπουλου ανέλαβε στα 1933 τη διεύθυνση της Νέας Εστίας, θέση την οποία διατήρησε μέχρι και το 1987. Η πρώτη επαφή Βαφόπουλου και Π. Χάρη πραγματοποιήθηκε το 1927, όταν με εισήγηση του Κωστή Παλαμά δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό εφτά ποιήματά του Βαφόπουλου. Η στενή φιλία Βαφόπουλου και Π. Χάρη αποτυπώνεται γλαφυρά στις 67 επιστολές που ο πρώτος απευθύνει στον δεύτερο στο διάστημα που προαναφέρθηκε και στις 53 του Π. Χάρη. Δυστυχώς δεν μας παρατίθενται όλες οι επιστολές και από τις δύο συνδιαλεγόμενες πλευρές. Να σημειώσουμε πως από το 1970, ημερομηνία της τελευταίας επιστολής του Π. Χάρη, μέχρι τον Απρίλιο του 1989, ημερομηνία της τελευταίας του Βαφόπουλου δεν ανευρίσκουμε στο Αρχείο  αποκρίσεις του Π. Χάρη σε 15 επιστολές Βαφόπουλου. Αντίστοιχα  υπάρχουν και 4 επιστολές του Π. Χάρη, που καλύπτουν το χρονικό διάστημα από 19.6.52 ως 1.2.54, για τις οποίες δε συναντώνται οι  απαντήσεις του Βαφόπουλου, αλλά και ακολούθως από το 1955 ως 1957 απαντώνται στο αρχείο μόνο επιστολές του Π. Χάρη. Στη συγκεκριμένη εργασία μελετούμε τις επιστολές από το 1942 μέχρι και το 1960. Το χρονικό όριο είναι προφανώς συμβατικό και επιλέχτηκε, καθώς η δεκαετία του ΄60 σηματοδοτεί μία νέα εποχή σε παγκόσμιο και ελληνικό επίπεδο, η οποία χρήζει ειδικής διερεύνησης αν και κατά πόσο αντανακλάται στην αλληλογραφία των δύο αντρών.

 

Κατεβάστε εδώ: Η αλληλογραφία του Γ. Θ. Βαφόπουλου με τον Πέτρο Χάρη. Φιλολογικές σημάνσεις και πολιτισμικές διαστάσεις