Εθνική Ιδεολογία και Ιστορικός Περίγυρος στο έργο Μαρτύρων και Ηρώων αίμα του Ίωνα Δραγούμη

15. 05. 02
Εμφανίσεις: 2028

Τίτλος

"Εθνική Ιδεολογία  και Ιστορικός  Περίγυρος  στο έργο Μαρτύρων  και Ηρώων αίμα του Ίωνα  Δραγούμη"

 Στοιχεία Έκδοσης

 Πρακτικά ΚΗ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Μέρος Β’), 25-27 Μαΐου 2007, σελ. 415-431, Θεσσαλονίκη 2009.

 Περιγραφή

Με την εργασία αυτή επιχειρείται μια ιστορική ερμηνευτική προσέγγιση του έργου Μαρτύρων και Ηρώων Αίμα του Ίωνα Δραγούμη. Βασικό εργαλείο της ανάγνωσης και  μεθοδολογικής  του  προσέγγισης  αποτέλεσε ένας  συνδυασμός  μεθόδων  της ιστορικής επιστήμης  (έλεγχος μέσα από ιστορικές πηγές) και της  λογοτεχνικής κριτικής (απλά στοιχεία της θεωρίας της αφήγησης και η λογική της ανάλυσης περιεχομένου, εφόσον  αυτή  ξεπερνά  την  κλασική  φιλολογική  ανάγνωση  που παραμένει απλά στην αναζήτηση του θεματικού νοήματος και μηνύματος) σε μια προσπάθεια διερεύνησης της εθνικής ιδεολογίας του συγγραφέα που δεσπόζει στο έργο, αλλά και της απόδοσης του ιστορικού περίγυρου στον οποίο εγγράφεται. Ο συγκεκριμένος τρόπος μελέτης επιτρέπει να αναδειχτούν οι κώδικες ανάγνωσης του κειμένου και να αποκαλυφθούν τα αξιακά συστήματα του δημιουργού του. Καθώς η Ιστορία είναι  καταδικασμένη  να  φτάνει  πάντοτε  σε  μια σχετική  αλήθεια,  οι περισσότεροι σύγχρονοι ιστορικοί εξάρουν τη σπουδαιότητα της παρατήρησης της καθημερινότητας των κοινωνικών ομάδων στην προσέγγιση της "αλήθειας" αυτής, για να αποφεύγεται η παγίδα της στατικής ιστορίας.   Στην προσπάθειά μας να φωτίσουμε μια ιστορική περίοδο, η μελέτη έργων μυθοπλασίας   "που εδράζονται στην περιφέρεια της Ιστορίας" μας αποκαλύπτουν τη δομή της αίσθησης προηγούμενων εποχών και συμβάλλουν μέσω της αφήγησης στη μετάδοση της βιωμένης εμπειρίας. Διαπιστώνεται ότι συγγραφείς, όπως ο Δραγούμης, οι οποίοι αναπαριστούν στα πεζογραφήματά τους ιστορικές περιόδους, είναι ως ένα βαθμό και ιστορικοί που επιλέγουν και ανασυνθέτουν τα γεγονότα που παρουσιάζουν. Στην εργασία μας  φυσικά δεν ξεχνάμε ότι  στο έργο "ακούμε" να μιλούν αφηγητές και πρωταγωνιστές μέσα από ένα σύστημα  με σημασίες και κώδικες και όχι τα ίδια τα γεγονότα και άρα ελλοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος ο Δραγούμης να ενδιαφέρεται λιγότερο  για την  αναζήτηση  της  ιστορικής  αλήθειας  μέσα  από  την  προσωπική ερμηνεία των γεγονότων και περισσότερο για τον τρόπο με τον οποίο τα θέματα που παρουσιάζει θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του αναγνωστικού κοινού.

 

Κατεβάστε εδώ: Εθνική Ιδεολογία και Ιστορικός Περίγυρος στο έργο Μαρτύρων και Ηρώων αίμα του Ίωνα Δραγούμη