Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειτουργία, συμβάσεις και ανατροπές στη σύγχρονη ελληνική Εφηβική Λογοτεχνία»,

15. 05. 02
Εμφανίσεις: 1789

 Τίτλος:

«Οικογένεια  και  περιθωριακός ήρωας.  Ιδεολογική  λειτουργία,  συμβάσεις  και ανατροπές    στη   σύγχρονη    ελληνική    Εφηβική    Λογοτεχνία»

Στοιχεία 'Εκδοσης:

 Ηλεκτρονικό περιοδικό Keimena, τεύχος 14, Δεκέμβριος 2011

Περιγραφή:

Η εργασία αυτή επιχειρεί να αναδείξει τις αναπαραστάσεις της οικογένειας του περιθωριακού ήρωα / ηρωίδας στη σύγχρονη ελληνική Εφηβική Λογοτεχνία, μέσα από μία συγκριτική συνεξέταση 38 μυθιστορημάτων. Πιο συγκεκριμένα διερευνούμε ποιες μορφές οικογένειας επικρατούν μυθοπλαστικά, τις πιθανές τους διαφοροποιήσεις με βάση τις παραδοσιακές κοινωνικές αντιλήψεις για το ρόλο της οικογένειας, και των ενδοοικογενειακών συγκρούσεων στη δημιουργία του προφίλ των περιθωριακών ηρώων. Η διαλεκτική σχέση του οικογενειακού θεσμού με την εφηβεία μέσα από το πρίσμα του περιθωριακού ήρωα, με την όποια   υπονόμευση ή ενίσχυση της κοινωνικοπολιτικής   νόρμας   αυτός   προσφέρει   ως   λογοτεχνική   «κατασκευή», παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς αποκαλύπτει τη στάση, την ιδεολογία, και την προθετικότητα των δημιουργών απέναντι σε συλλογικές παραστάσεις και στερεότυπα, τα οποία υιοθετούν ή ανατρέπουν. Η διαχρονική και οικουμενική σημαντικότητα του κοινωνικού θεσμού της οικογένειας, η οποία δεν έπαψε ποτέ να λειτουργεί ως πρωτογενής φορέας κοινωνικοποίησης που συμβάλλει καθοριστικά, τις περισσότερες φορές, στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και ασφάλεια του ατόμου, και η εφηβεία ως εποχή ανατροπών και ιδεαλιστικών αμφισβητήσεων για κάθε κοινωνικό υποκείμενο συνιστούν έναν ερευνητικό χώρο ικανό να αποτυπώσει αλλά και να αποκαλύψει τις ίδιες τις εξωκειμενικές ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες που συμβάλλουν   στην   παραγωγή   των   μυθιστορημάτων,   αλλά   και   των   όποιων προβλημάτων   διδακτισμού   και   (αυτο)λογοκρισίας   «ταλανίζουν»   την   ελληνική Εφηβική Λογοτεχνία.

 

Κατεβάστε εδώ: Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειτουργία, συμβάσεις και ανατροπές στη σύγχρονη ελληνική Εφηβική Λογοτεχνία